Tag: Young Stars Competition Thailand 2019

สมาคมโฆษณาฯ ประกาศผลผู้คว้ารางวัล Young Stars Competition Thailand 2019 มอบตั๋วเครื่องบินเดินทางไปลุ้นรางวัลในงานประกวดโฆษณาระดับโลกที่เกาหลี [PR]

นายรติ พันธ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานการจัดงานประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้รับการทาบทามจากคณะผู้จัดการประกวด Young Stars Competition ซึ่งเป็นเวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับนักศึกษาที่จัดขึ้นประจำทุกปีภายในงานประกวดโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ที่เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Young...