25 บิ๊กแบรนด์ทุ่มงบโฆษณามากที่สุด

 

25BiggestMegabrands cover2

- Advertisement -

 

DataCenter ของ AdAge นิตยสารด้านโฆษณาระดับโลกเปิดเผย  25 อันดับ แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณามากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2012 ที่ถูกจัดเก็บโดย เอเย่นซี่ KantarMedia บริษัทในเครือ WPP มีดังนี้

15 แบรนด์อันดับแรก ที่ใช้งบโฆษณามากที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

อันดับ 1  คือ   AT&T  โอเปอเรเตอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ  (1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อันดับ 2  คือ  Verizon โอเปอเรเตอร์อันดับสองของสหรัฐฯ  (1.43 พันล้าน)

อันดับ 3  คือ  Chevrolet  แบรนด์รถยนต์ภายใต้เครือ General Motor  (958 ล้าน)

อันดับ 4  คือ  McDonald’s  เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ดใหญ่ที่สุดในโลก   (957 ล้าน)

อันดับ 5  คือ  Geico บริษัทประกันภัย  (921 ล้าน)

อันดับ 6  คือ  Toyota  แบรนด์รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น  (879 ล้าน)

อันดับ 7  คือ  Ford  แบรนด์รถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯรองจาก GM  (857 ล้าน)

อันดับ 8  คือ  T-Mobile  โอเปอเรเตอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (773 ล้าน)

อันดับ 9  คือ   Macy’s  ห้างสรรพสินค้าชื่่อดัง  (762 ล้าน)

อันดับ 10  คือ  Walmart  บริษัทค้าปลีกรายใหญ่  (690 ล้าน)

อันดับ 11  คือ  Honda  แบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น  (687 ล้าน)

อันดับ 12  คือ  Apple  แบรนด์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค (662 ล้าน)

อันดับ 13  คือ  Target  บริษัทค้าปลีกรายใหญ่  (659 ล้าน)

อันดับ 14  คือ  Sprint  ผู้ใ้ห้บริการอุปกรณ์ไร้สาย  ( 629 ล้าน)

อันดับ 15  คือ  Samsung  แบรนด์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค  (597 ล้าน)

25 BiggestMegabrands

 

ที่มา : Adage