Grindr “หา่เพื่อนเกย์” แอพฯยอดฮิต ใน Cannes Lions 2013

 

Grindr app Cannes Lions

- Advertisement -

นอกจากสถิติน่ารู้เกี่ยวกับงานประกวดผลงานโฆษณาในงานคานส์ ไลอ้อนส์  (Cannes Lions 2013) แล้วยังมีสถิติแอพลิเคชั่น (App)ที่ถูกใช้งานมากที่สุดในช่วงเทศกาลนี้อีกด้วย  ณ 3 พื้นที่ บริเวณจัดงาน, ชายหาด, Gutter บาร์  ซึ่งข้อมูลการใช้งานถูกจัดเก็บและวิเคราะห์โดยบริษัท Blismedia

ผลปรากฎว่า แอพฯหาคู่  อยู่ใน 1 ใน 10 อันดับแรก ซึ่งมีค่า Impression  14,473 ในระหว่างวันจัดงาน Cannes Lions  16 และ 20 มิุถุนายน  ทั้งนี้แอพฯหาคู่ อันดับต้นๆ ได้แก่  Grindr ,  Skout ,  Scruff   ซึ่งเป็นแอพฯแชตหาคู่ชายรักชายทั้งสิ้น  รองลงมาเป็นแอพฯเกมส์ และแอพฯเกี่ยวกับเพลง

 

Cannes Lions Most Used App 1

Cannes Lions Most Used App 2

Cannes Lions Most Used App 3

ที่มา :  Campaignlive