นักการตลาดกว่า 60% เตรียมเพิ่มงบ Social Media

emarketer-social-ad-spend

ผลสำรวจ Paid Social Media Advertising poll ของ VIZU  ควบคุมการสำรวจโดย Digiday (29 มกราคม 2556)  พบว่า  2 ใน 3 หรือ 64% ของผู้โฆษณา (แบรนด์)ในสหรัฐอเมริกา จะเพิ่มงบโฆษณาใน Social Media เพิ่มมากขึ้นในปี 2013  โดยที่  34% ของผู้ร่วมสำรวจใช้งบประมาณเท่ากับปีที่แล้ว  และมีเพียง 2% ที่ตอบว่าจะลดงบประมาณโฆษณาใน Social Media ลง

- Advertisement -

นอกจากนี้ ผู้ร่วมสำรวจเตรียมงบประมาณออนไลน์ไว้สำหรับ Social Media มากกว่า 21% ของงบประมาณ เพียง 13%  แต่ในทางกลับกันกลุ่มที่เตรียมไว้ 1-10% มี 70%

emarketer-social-ad-budget

 

ที่มา :  Mediabristo