โฆษณายังเวิร์คหรือไม่ ? แบบไหนถึงกระแทกใจผู้บริืโภค ?

 

- Advertisement -

โฆษณาที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาทุกวันยังเวิร์คอยู่ไหม ??  เป็นคำถามที่นักการตลาดและนักโฆษณาสงสัยบ่อยครั้ง   Lab42  บริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อดังจากเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา   ทำการสำรวจทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อโฆษณาในปัจจุบัน  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน  โดยสรุปเป็น Infographic  :  Does it really AD up?    Brand Buffet  สรุปข้อมูลสำคัญๆดังนี้

 

– จากผู้เข้าร่วมสำรวจ 500  คน  76% ลงความเห็นว่าโฆษณาปัจจุบันอวดอ้างเกินจริง  และมีจำนวนไม่ถึง 3%  คิดว่าโฆษณาถูกต้องและดีอยู่แล้ว  ขณะที่โฆษณาประเภทสินค้าลดน้ำหนักถูกมองว่ามีการตกแต่งภาพมากที่สุด  96%

 

– ในเมื่อรู้ว่าโฆษณาเกินจริง ทำอย่างไร ?    38%  หวังว่าโฆษณาจะมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น    แต่มีเพียง 17%  ที่ต้องการให้มีกฏหมายควบคุมการโฆษณา (เนื่องจากการโฆษณาในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างอิสระในการสื่อสาร  กลับกันในสหราชอาณาจักรค่อนข้างควบคุมอย่างรัดกุมไม่ให้มีการกล่าวเกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิด)

 

– ผู้บริโภคจะทดลองสินค้าใหม่ที่เห็นโฆษณาก็ต่อเมื่อ ?  พวกเขาคุ้นเคยหรือรู้จักกับแบรนด์นั้น   และเหตุผลรองลงมา  คือ  มีโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า

 

– โฆษณาลักษณะไหนที่ทำให้พวกเขาประทับใจ ?   71% ตอบว่าโฆษณาประเภทตลก ขำขัน  หรือ ทำให้สร้างเสียงหัวเราะจะมีแนวโน้มที่ทำให้จดจำสินค้าได้ (56% ของผู้ตอบเป็นผู้หญิง)   รองลงมา  คือ   ประเภทให้ความรู้ 12%   และ  หวาบหวิวเซ็กซี่  8% (96% ของผู้ตอบผู้ชาย)

 

– ท่าทางหรือการแสดงออกของพรีเซนเตอร์ในโฆษณาที่จะสร้างการจดจำได้

ผู้ชาย  :   การแสดงออกอาการคลั่งกีฬา   กะล่อนจีบหญิง  และ  บ้าบอติงต๊อง

ผู้หญิง  :   การแสดงออกการคลั่งการช๊อปปิ้ง   ใส่ใจครอบครัว    และ  สำส่อน

 

 

ที่มา : Mashable