อดัมส์เลิฟ แจกฟรีปฏิทินบันทึกนักรัก

 

- Advertisement -

“อดัมส์เลิฟ คาเลนดาร์” ปฏิทินปี 2556 ขนาดพกพา สามารถใช้บันทึกรักวันออกเดท  สำหรับชายรักชาย  โดยสามารถจดวันที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและวันตรวจสุขภาพทางเพศและเอชไอวี  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีรักอย่างปลอดภัย

สามารถติดต่อรับปฏิทินได้  “อดัมส์เลิฟ” (www.adamslove.org) แหล่งรวมข้อมูลเรื่องการมีรักที่ปลอดภัยและความบันเทิงสำหรับกลุ่มชายรักชาย ภายใต้“ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย”  โทร. 02-256-4107-09 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 เป็นต้นไป www.facebook.com/adamslovethailand