HomeBrand Move !!สมาคมวิจัยฯ เผย คนกรุงเทพคิดสั้น เตรียมซื้อบ้าน-รถ

สมาคมวิจัยฯ เผย คนกรุงเทพคิดสั้น เตรียมซื้อบ้าน-รถ

แชร์ :

หลังจากคราวก่อน Brand Buffet ได้รายงาน 10 อันดับความกังวลใจของคนกรุงเทพฯ(คลิกอ่าน)  จากรายงานผลการวิจัย ThaiView ของ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย  สิ่งที่น่าสนใจจากผลการวิจัยก็คือ  ความสนใจของคนกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ(37%) การเมือง(37%) และการท่องเที่ยว(35%) แต่ในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต คนกรุงเทพยังให้ความสนใจไม่มาก อาทิเรื่องอาเซียน(5%) และเรื่องการลงทุนทางการเงินเพื่ออนาคต(5%) (ซึ่งหมายถึงคนกรุงเทพฯมองแค่เฉพาะหน้า ไม่ได้มองการณ์ไกล)

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

หากลงลึกไปถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอย 50% ของคนกรุงเทพกล่าวว่ามีแผนจะซื้อ ซึ่งเพิ่มจากการสำรวจของสมาคมฯเมื่อต้นปีนี้มีจำนวน 46% ส่วนใหญ่ต้องการซื้อเป็นที่อยู่อาศัย (18%) ยานพาหนะ (14%) และทองคำ (12%)   และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีคนกรุงเทพมากถึง 64% ที่ซื้อสินค้ามือสอง เป็นทั้งเพศชาย/หญิงจำนวนใกล้เคียงกัน(อายุ 18-39 ปี)  นอกจากนี้มีคนกรุงเทพ จำนวน 84% ที่ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่คนกรุงเทพก็ยอมรับว่ามีแนวโน้มที่จะทำเช่นนี้น้อยลง (ประมาณ 1 ใน 3)

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยอื่นๆ Brand Buffet สรุปไว้ดังนี้

1. รูปแบบการท่องเที่ยวที่คนกรุงเทพให้ความสนใจ ส่วนใหญ่ต้องการแบบธรรมชาติ มากกว่าแบบผจญภัย หรือหรูหรา ซึ่งสอดรับกับสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของคนกรุงเทพฯ

2. สื่อที่นำมาซึ่งความบันเทิงของคนกรุงเทพ พบว่าทีวียังคงมีบทบาทสำคัญ แต่วิทยุจะมีบทบาทน้อยลงมาก เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ที่มีบทบาทกับคนเฉพาะกลุ่มคือวัย 18-29 ปี โทรศัพท์มือถือมีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งการมีเครือข่ายเฉพาะกลุ่ม (Social media) เป็นที่นิยมของคนในวัย 18-39 ปี ในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

3. คนกรุงเทพนิยมดูแลตัวเองด้วยวิธีการที่ไม่ต้องใช้เวลาหรือความพยายามในการทำกิจกรรม แต่เป็นวิธีที่สะดวกง่าย โดยนิยมกินเป็นอาหารเสริม/วิตามินเสริม มากกว่าการออกกำลังกาย  โดยสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

4. การทำให้หน้าตาดูดีหรือรูปร่างดีด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ จะพบในกลุ่มอายุ 18-29 ปี และพบว่าเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

5. คนกรุงเทพไม่ชอบความสันโดษ ชอบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  จึงทำให้ศูนย์การค้าเป็นแหล่งรวมการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพ

 

 

ภาพ :  Mythailandblog


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม