Tag: SDG

กลุ่มเซ็นทรัลยก Love the Earth จากโปรเจ็กต์ลดถุงพลาสติกสู่นโยบายภาพใหญ่​ ​​วางโรดแม็พ 2030 สู่ความยั่งยืน

ปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสร้างขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน ขณะที่กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ เป็นอันดับ 23 ของโลก และยังเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดในประเทศไทยที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีปริมาณขยะมูลฝอยในระดับสูง โดยตัวเลขเมื่อปี​ 2558 กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 27 ล้านตัน และมีเพียง 31% เท่านั้นที่ได้รับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ...

กรุงศรีได้รับเกียรติบัตรยกย่องด้านรายงานความยั่งยืน [PR]

นายโนริอากิ โกโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร “SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่กรุงศรีเป็น 1 ใน 9 องค์กรในประเทศไทยที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ....

LATEST POST

MOST POPULAR