Epson ผสานการพิมพ์ x สิ่งแวดล้อม สู่แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เอปสัน ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการฉายภาพ ได้ตระหนักถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องใส่ใจ  ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน  เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน การรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดการตัดไม้ การลดการสร้างมลพิษทั้งทางอากาศ น้ำ หรือลดขยะจากกระบวนการผลิต

- Advertisement -

สอดรับกับนโยบายของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอย่าง บริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้เคยประกาศวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเอปสันในงาน Epson 25 Corporate Vision เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาว่า เอปสันต้องการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และต้องแสดงถึงความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และนำความสุขมาสู่สังคมด้วยวิธีการที่ยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ บวกกับ ความตระหนักในเรื่องดังกล่าว นำมาซึ่งแนวทางการผสานจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้ากับการพัฒนานวัตกรรมและการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยยึดกรอบปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยให้น้ำหนักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอปสันจึงเดินหน้าสร้างแนวคิดผสานจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น เครื่องพรินเตอร์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้น้ำ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเคมี หรือ คิดค้น Epson PaperLab เครื่องรีไซเคิลกระดาษเครื่องแรกของโลก นำมาซึ่งการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เทคโนโลยีของเอปสันถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่ว่า จะต้องสามารถนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมให้กับผู้ใช้ สามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมากเป็นเวลานาน โดยที่คุณภาพงานไม่ตกลง และต้องไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของผู้ใช้และสังคม ผลิตภัณฑ์ของเอปสันจึงต้องสามารถช่วยองค์กรธุรกิจลดการใช้พลังงานในสำนักงาน และสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรกับธรรมชาติให้เห็นได้เป็นรูปธรรม

ล่าสุด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยร่วมกับ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ และโครงการ Green Road ผลิตถุงผ้าจากวัสดุรีไซเคิล พิมพ์ลายด้วย Epson SureColor SC-F2130 พรินเตอร์ระบบ Direct-to-Garment สำหรับงานสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและสินค้าแฟชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรินเตอร์เชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมีในขณะพิมพ์ ภายใต้แนวคิด “From Plastic to Fabric” เพื่อนำไปแลกถุงพลาสติกจากเหล่าพนักงานบริษัทตามอาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ 10 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ

ได้แก่ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อิตัลไทย ทาวเวอร์, อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21, เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์, จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์, ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์, ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์, สาทร ซิตี้ ทาวเวอร์, อาคารมาลีนนท์ และเสริมมิตรทาวเวอร์ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถรวบรวมถุงพลาสติกได้มากกว่า 30,000 ใบ

ทั้งนี้ ถุงพลาสติกที่รวบรวมมาได้ จะถูกส่งต่อให้โครงการ Green Road เป็นผู้คัดแยกและแปลงสภาพเป็นอิฐบล็อก เพื่อใช้ปูพื้นลานกิจกรรมและทางเดิน ภายในวัดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ของผู้คนในชุมชนต่อไป

นายยรรยง กล่าวเพิ่มเติมว่า บล็อกปูพื้นที่ได้จากการรีไซเคิลถุงและขวดพลาสติก มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่สำคัญเป็นวิธีการกำจัดขยะพลาสติกในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ จากกิจกรรมครั้งนี้ ยังเห็นได้ชัดว่าคนกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทยกันมากขึ้น

“ปัจจุบัน ไม่มีองค์กรธุรกิจใดสามารถเติบโตขึ้น โดยไม่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม  การผสานจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ  จึงเป็นคำตอบการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในโลกยุคดิจิทัลนี้”  นายยรรยง กล่าวทิ้งท้าย