Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: AIS Academy

AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด ปั้นคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีสร้างอนาคตประเทศไทย [PR]

AIS Academy เดินหน้าสานต่อการเป็นแกนกลางร่วมภาคเอกชนยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการรับมือโลกดิจิทัลเพื่อคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ประกาศขยายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มเติมภายใต้โครงการ“ACADEMY for THAIs: to the Region” พร้อมส่งเสริมให้คนไทยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาไปปฏิบัติจริง สร้างประโยชน์ต่อภาคบุคคลและสังคมประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ให้คนไทยพร้อมวิธีการรับมือการเคลื่อนตัวของดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมไทยได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนหรือ Sustainability Growthนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ...

เปิดภารกิจ “คิดเผื่อ” อีกขั้นของ AIS Academy นำเทคโนโลยีสร้างประโยชน์เพื่อคนไทย

จังหวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เร็วและรุนแรง ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่คนไทยไม่คุ้นเคยอีกต่อไป แต่สิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไปจากนี้ นั่นคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ เพื่อสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ได้มากที่สุด หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีนโยบายพร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อนำเอาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการทำงานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น และที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ที่แต่ละองค์กรมีประสบการณ์อยู่ มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยได้เรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน AIS เป็นหนึ่งในต้นแบบของการเคลื่อนทัพองค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยน พัฒนา คิดค้นโซลูชั่น หรือองานบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีและสัมพันธ์กับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น แต่หากมองให้ลึกลงไปในรายละเอียด จะเห็นได้ว่า...

AIS ผนึกภาคเอกชนร่วมกับสถาบันระดับโลก จัดสัมมนา ACADEMY for THAIS เพื่อเพิ่มองค์ความรู้โลกดิจิทัลให้คนไทย [PR]

AIS Academy ชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ และเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี ให้สังคมไทยพร้อมที่จะพัฒนาเท่าทันนานาชาติ ในงานสัมมนา ACADEMY for THAIS ที่รวบรวมองค์ความรู้บนโลกยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption หลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ที่จะมาร่วมเปิดมุมมอง และหาคำตอบการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ในงานสัมมนา ACADEMY for THAIS ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม...

AIS ผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ ดึง “มืออาชีพ” นอกเทเลคอมเสริมทัพ–เปิดทางคนรุ่นใหม่โชว์ฝีมือ

จากประโยคหนึ่งของ “Peter Drucker” กูรูด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เคยพูดไว้นานแล้วว่า “Culture eats strategy for breakfast…” หมายความว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นรากฐานของบริษัท และสำคัญมากกว่ากลยุทธ์ธุรกิจ เพราะถ้าบริษัทนั้นๆ ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ต่อให้มีกลยุทธ์ทางธุรกิจดีเลิศอย่างไร สุดท้ายแล้วก็ไม่อาจเดินไปถึงหลักชัยแห่งความสำเร็จได้ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงได้ ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ภายในองค์กร” ไม่น้อยไปกว่าการวางยุทธศาสตร์ธุรกิจ เช่นกรณีศึกษา “เอไอเอส” เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยมาตลอด แต่วันนี้ท่ามกลางการแข่งขันสูงขึ้น...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR