Tag: adecco

เด็กไทยยังคงอยากเป็น “หมอ” มากที่สุด “ยูทูปเบอร์” ไต่อันดับ อาชีพมาแรง

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เผยผลสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 11 ปี 2563 ที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กไทยอายุ 7-14 ปี จำนวน 4,050 คน จากทั่วทุกภูมิภาค พบว่า "หมอ" ยังเป็นอาชีพในฝันเด็กของเด็กไทย​ นำลิ่วมาอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยอาชีพ “ครู” เช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยพบว่าเด็กที่เลือกอาชีพหมอ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนเด็กที่เลือกครู ส่วนใหญ่จะอาศัยในจังหวัดอื่นๆ...

‘สมาร์ทโฟน’ ของขวัญในฝัน ที่เด็กไทยอยากได้มากที่สุด พร้อมทำความเข้าใจ GenZ-Alpha

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันเด็กอีกครั้ง กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย จึงได้ทำการสำรวจ​เด็กไทยอายุ 7-14 ปี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของเด็กกลุ่มนี้ในมิติต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4 พันราย จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เด็กไทย อยากได้สมาร์ทโฟนมากกว่า เงิน-หนังสือ สำหรับช่วงอายุ 7-14 ปี จะประกอบไปด้วยเด็กไทย 2 เจนเนอเรชั่น คือ GEN Z และ Gen Alpha...

Adecco เผย 5 อาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2556 [PR]

ผลการสำรวจประจำปีโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ป ระเทศไทย (Adecco Thailand) ในหัวข้ออาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 4 พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ ยังคงมีความเอื้ออาทร และ คิดถึงผู้คนรอบข้าง สำหรับอาชีพในฝันยอดฮิตนั้น พบว่า “แพทย์” ยังคงเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ตามด้วยการเป็น “วิศวกร” “ตำรวจ” “นักธุรกิจ” และ “ครู”ผลการสำรวจครั้งที่สี่บนหัวข้อ  “อาชีพในฝันของเด็กไทย” โดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสำรวจว่า...