Tag: เดอะ ฟอเรสเทียส์

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ชูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องงานวิจัย เทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคตภายใต้แนวทาง ‘For All Well-Being’ ต่อยอดทุกโครงการ [PR]

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่เล็งเห็นความสำคัญของความเข้าใจถึงความต้องการที่อยูอาศัยในอนาคต จึงได้จัดตั้ง 2 ศูนย์วิจัยคือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center - RISC) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (Future...

“เดอะ ฟอเรสเทียส์” จัดหนักทุ่มงบเพิ่มเป็น 1.25 แสนล้าน สร้างโครงการเมืองต้นแบบเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เพิ่มงบลงทุนเป็น 125,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมือง ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ (The Forestias) บนที่ดินขนาด 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม. 7 กลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ...

สัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ในช่วงปีใหม่นี้ The Forestias by MQDC x Greyhound Café และ MEGA...

โครงการ The Forestias โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับ Mega Bangna และ ร้าน Greyhound Café จัดกิจกรรมส่งความสุขส่งท้ายปี 2562 เนรมิตธรรมชาติให้ได้ใกล้ชิดกับคนเมือง และเนรมิตตกแต่งร้าน Greyhound Café และกิจกรรมพิเศษที่...

The Forestias ส่งแอนิเมชั่น “ความรัก ความสุข ความทรงจำ” แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร

 การมีความสุข ที่ใช่เพียงลำพังมักส่งผลต่อตัวเราเพียงคนเดียว แต่การมีความสุขที่ส่งผลไปถึงคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  นับเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนๆ อื่นในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว คนที่รัก หรือคนอื่นๆ  ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอีกมากมาย การมีความสุขที่เกิดจากการเกื้อกูลและอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนในครอบครัวและในสังคม จึงนับได้ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง“THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์...
- Advertorial -