HomeSponsoredผ่าแนวคิด “For All Well-Being” จาก MQDC สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิต

ผ่าแนวคิด “For All Well-Being” จาก MQDC สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิต

แชร์ :

ปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับภาวะมหันตภัยทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ป่าที่ลดลง จำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น และอย่างคนไทยเองในระยะหลังต้องประสบกับภาวะ PM 2.5 สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ความเป็นเมืองเข้ามาแทนที่พื้นที่สีเขียว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อไปอีกในอนาคต MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)” ในฐานะผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวความคิด “For All Well-being” ที่เชื่อว่าการสร้างความสุขในชีวิตที่ยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นมนนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมต้องมีความสุขไปด้วยกัน พร้อมนำแนวความคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้จริง จึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกโครงการ เพื่อมอบความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

MQDC : “For All Well-being” สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต

MQDC เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ปรัชญาการดำเนินงาน “For All Well-Being” ทำงานแบบใส่ใจ ในองค์รวมทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะโครงการ หรือผู้อยู่อาศัยในโครงการของ MQDC เท่านั้น แต่ทุกโครงการที่พัฒนาขึ้น ต้องสร้างคุณค่าและประโยชน์ พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน สัตว์ และธรรมชาติแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทาง MQDC ได้ตระหนักถึงความยั่งยืนและความสุขของทุกชีวิต ผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  “SUSTAINNOVATION” ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของผู้คน การใช้ทรัพยากร และพลังงานทั้งหลาย มีความยั่งยืนและมีคุณค่ามากที่สุด โดยทั้งหมดนี้ได้ถูกวิจัยและพัฒนาจนออกมาเป็นรูปธรรม ด้วยสองหน่วยงานพิเศษของ MQDC นั่นเอง

FutureTales Lab

เพราะว่าเล็งเห็นความสำคัญของ “อนาคต” ทาง MQDC จึงจัดตั้ง FutureTales Lab “ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา” โดย FutureTales Lab จะทำงานเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น หรือผลกระทบที่จะตามมา เพื่อเป็นแนวทางในการการป้องกัน และเตรียมรับมือ เช่น การทำนายสภาพอากาศของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์การทำงานที่ระบุว่า Everything @Home ที่ที่บ้านจะกลายเป็นพื้นที่รองรับการใช้ชีวิตได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะสำหรับอยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่า โครงการต่างๆของ MQDC ได้มีการนำเอาวิจัยอนาคตศึกษามาใช้ให้เห็นและเกิดขึ้นจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น บ้านไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย แต่เป็นบ้านที่สามารถทำให้ทุกชีวิต ทุกวัยมีความสุข ในทุกๆกิจกรรม รายล้อมไปด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมที่เอื้อให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

RISC

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน RISC ศูนย์กลางการวิจัยด้านความยั่งยืนของชีวิต แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองค์กรระดับโลก และ RISC ถือเป็นศูนย์วิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยเรื่องของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย ความสุข สัตว์ สิ่งแวดล้อม หรือคน โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้มนุษย์และทุกสิ่งรอบตัวสามารถอยู่ได้ได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข แล้วปรับนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาโครงการ

โดย MQDC ได้ยึดหลักแนวคิดขององค์กรและองค์ความรู้ที่ได้จากทั้งสองหน่วยงาน มาพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยจนปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการล่าสุด The Forestias

บทพิสูจน์ The Forestias เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และนวัตกรรม เพื่อคนทุก Generation

ภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

จากแนวคิดมาสู่การลงมือปฏิบัติ กับโครงการล่าสุด เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เมืองที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด For All Well-being เน้นการสร้าง ความสุขแบบยั่งยืน สำหรับทุก generation โดยใน The Forestias  จะประกอบด้วยโครงการต่างๆ ที่มาตอบทุก generation และความต้องการอย่าง  Whizdom The Forestias  คอนโดมิเนียม High-Rise ,  Mulberry Grove The Forestias  ที่มีทั้ง คอนโดมิเนียม Low-Rise  และ วิลล่าระดับ Super Luxury, Six Senses Residences The Forestias เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ บริหารและจัดการโดย Six Senses  แบรนด์เซอร์วิสระดับ โลก พร้อมสิทธิพิเศษจาก Six Senses Hotels Resorts and Spas สำหรับเจ้าของผู้อยู่อาศัย , The Aspen Tree The Forestias ที่อยู่อาศัยพร้อมบริการดูแลตลอดชีวิต สำหรับผู้วางแผนการใช้ชีวิตระยะยาว อายุ 50 ปีขึ้นไป

โดย The Forestias (เดอะ ฟอเรสเทียส์) เป็นโครงการที่ MQDC ได้ประยุกต์แนวคิดและใส่ไอเดียเข้าไปอย่างเต็มที่โดยหวังว่าโครงการนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายในสังคมเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายของทุกชีวิต ด้วยความเป็นโครงการที่กินพื้นที่เกือบ 400 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 นั่นทำให้กลายเป็นโครงการระดับ เวิร์ดคลาสที่ มีจุดเด่นที่โครงการอื่นยากจะมีก็คือ เขตป่าลึก 3.75 ไร่ที่อยู่กลางโครงการ ที่ถือเป็นโครงการเมืองในป่าแห่งแรกของโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และวิสัยทัศน์ของความมุ่งมั่นในการสร้าง ความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต เราคือโครงการที่ใส่ใจในทุกองค์ประกอบของการออกแบบ

นอกจากนี้ยังมี พื้นที่ส่วนกลางที่คำนึงถึง Eco-Systemของการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์ และสุขภาพ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ พื้นที่กิจกรรมสำหรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร Family Center โรงละคร อีเวนต์ฮอลล์ และตลาด เป็นต้น

ตัวอย่างของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในโครงการ The Forestias เช่น การติดตั้งท่อทำความเย็น ที่เดินท่อดับเพลิง ได้เติมเต็ม optic fiber น้ำประปา ฯลฯ ภายในอุโมงค์จะมีระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ทำให้ไม่ร้อน นั่นก็หมายความว่าอุโมงค์ซึ่งอยู่ใต้ถนน จะช่วยทำให้ถนน ไม่สะสมความร้อน ด้วยเช่นกัน รวมทั้งปรับพื้นที่ถนนโดยรอบให้ตรงกลางเป็นแอ่งลงไปเรียกว่า Basin หรือ Valley ซึ่งจะต่ำกว่าถนนประมาณ 2 เมตร ให้กลายเป็นพื้นที่กักเก็บความเย็น ซึ่งสิ่งที่ลูกบ้านจะได้ก็คือ ปรากฏการณ์หมอกลงยามเช้า ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางการทำลายสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นทุกวันๆ

นอกจากนี้ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าธรรมชาติ หรือ พื้นที่สีเขียวนอกบ้าน ที่มีคุณภาพทำให้อัตราการเกิดความเครียด และความวิตกกังวลลดลงได้ และยังพบอีกว่าการที่ละแวกใกล้เคียงที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 20% จะช่วยลดความเครียด  และถ้ามากกว่า 30% จะช่วยลดความวิตกกังวลได้

จะเห็นได้ว่า MQDC ใช้แนวคิด SUSTAINNOVATION ในการพัฒนาโครงการ นำแนวทางหรือเทคโนโลยีใหม่  บวกกับการตั้งใจที่จะดูแลทุกสรรพสิ่ง (For All Well Being) ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

MQDC ทำแนวคิดนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุล เกิดประโยชน์ต่อความสุขของคน เกิดประโยชน์ต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างการนำเอานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างมาผสานกัน แล้วปล่อยให้พลังของธรรมชาติเช่นต้นไม้ พื้นที่สีเขียวทำหน้าที่ต่อเติมความสมบูรณ์ให้กับโครงการเอง

เพราะ การอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คือองค์ประกอบสำคัญของความสุข MQDC จึงมุ่งมั่นออกแบบโครงการ นำเทคโนโลยีแนวคิดใหม่ๆมาใช้เพื่อ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกชีวิต เพิ่มและพัฒนาความสุขให้เป็นไปอย่างยั่งยืน


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม