Tag: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อนสู่ Cashless Campus [PR]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้ให้บริการ TU GREATS App แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมบริการจัดทำบัตรนักศึกษา และบริการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นี้ โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วเสร็จ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ Cashless Campus...

‘ธรรมศาสตร์’ จับมือ ‘SkillLane’ เปิดคอร์ส ป. โทออนไลน์ให้เลือกเรียนฟรี ช่วง COVID-19

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดจนนำไปสู่ความกังวลของสังคมไทยในภาพกว้างอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ SkillLane ผุดโครงการให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต (TUXSA) ฟรี 1 คอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจ 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน นี้เท่านั้น  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ติดตามสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจัดตั้งคณะทำงานสู้ภัยโควิด-19 เพื่อดูแลคณาจารย์...

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [PR]

นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดร่วมพิธีลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ซึ่งสัญญาการใช้สิทธิผลงานวิจัยนั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ...

องค์กรทั่วโลกต้องการ “Data Scientist” มาช่วยเจาะบ่อข้อมูล ธรรมศาสตร์ไม่รอช้าจับมือ SkillLane เปิดหลักสูตรป.โทออนไลน์ ป้อนแรงงานทักษะแห่งอนาคต

ในยุคที่ “Big Data” คือขุมทรัพย์ที่ทุกองค์กรต้องการเจาะลึก เพื่อนำ Data ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในธุรกิจ แต่ก็ยังขาดนักขุดมือดีอย่าง “Data Scientist” อาชีพแห่งอนาคตที่สามารถทำเงินสูง เพราะคนที่จะทำอาชีพนี้ได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว จะต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจอีกด้วย จึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นี้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดใครๆก็ต้องการตัว “Data Scientist”เพราะความสามารถของ “Data Scientist” ทำให้ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กในระดับ SME หรือกระทั่งองค์กรใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม...

พาณิชยศาสตร์ฯ มธ. จัดสัมมนาใหญ่ เผยผลวิจัย BUSINESS 4.0 วางโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

คณบดีและทีมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.  ผู้วิจัย Business 4.0 การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้สภาพภูมิทัศน์หลายๆ อย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งเพื่อความอยู่รอดท่ามกลาง Technology Disruptive รวมไปถึงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผู้คนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงขณะที่การปรับตัวและการพัฒนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น  เพราะแม้แต่ในแวดวงการศึกษาเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมไปถึง การเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากยุคก่อนรวมไปถึงการติดตามเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของทางมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันและความท้าทายที่มีอยู่รอบด้าน...

รวมพลัง 3 แบรนดส์าหรับคนรุ่นใหม่ จับมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ภายใต้ชื่องาน Carnival TU you

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Carnival TU you  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย 3 แบรนด์ดังที่เข้าใจ ความเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ และอยากจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้มากที่สุด ซึ่งคุณศุภชัย จุนเกียรติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ได้กล่าวว่าแบรนด์  Puriku, Mansome และ Sunsnack เป็นแบรนด์สินค้า สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบ...
- Advertorial -