Tag: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์กรทั่วโลกต้องการ “Data Scientist” มาช่วยเจาะบ่อข้อมูล ธรรมศาสตร์ไม่รอช้าจับมือ SkillLane เปิดหลักสูตรป.โทออนไลน์ ป้อนแรงงานทักษะแห่งอนาคต

ในยุคที่ “Big Data” คือขุมทรัพย์ที่ทุกองค์กรต้องการเจาะลึก เพื่อนำ Data ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในธุรกิจ แต่ก็ยังขาดนักขุดมือดีอย่าง “Data Scientist” อาชีพแห่งอนาคตที่สามารถทำเงินสูง เพราะคนที่จะทำอาชีพนี้ได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว จะต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจอีกด้วย จึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นี้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ใครๆก็ต้องการตัว “Data Scientist” เพราะความสามารถของ “Data Scientist” ทำให้ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กในระดับ SME หรือกระทั่งองค์กรใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม...

พาณิชยศาสตร์ฯ มธ. จัดสัมมนาใหญ่ เผยผลวิจัย BUSINESS 4.0 วางโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

คณบดีและทีมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.  ผู้วิจัย Business 4.0 การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้สภาพภูมิทัศน์หลายๆ อย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งเพื่อความอยู่รอดท่ามกลาง Technology Disruptive รวมไปถึงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผู้คนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ขณะที่การปรับตัวและการพัฒนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น  เพราะแม้แต่ในแวดวงการศึกษาเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมไปถึง การเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากยุคก่อน รวมไปถึงการติดตามเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของทางมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันและความท้าทายที่มีอยู่รอบด้าน...

รวมพลัง 3 แบรนดส์าหรับคนรุ่นใหม่ จับมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ภายใต้ชื่องาน Carnival TU you

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Carnival TU you  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย 3 แบรนด์ดังที่เข้าใจ ความเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ และอยากจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้มากที่สุด ซึ่งคุณศุภชัย จุนเกียรติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ได้กล่าวว่าแบรนด์  Puriku, Mansome และ Sunsnack เป็นแบรนด์สินค้า สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบ...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR