HomePR NewsJobsdb เปิดผลสำรวจ บริษัทขนาดเล็กเล็งจ้างงานเพิ่ม 54% 

Jobsdb เปิดผลสำรวจ บริษัทขนาดเล็กเล็งจ้างงานเพิ่ม 54% 

แชร์ :


Jobsdb by SEEK เปิดผลสำรวจ พบบริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มจ้างงานเพิ่ม สูงถึง 54% และบริษัทขนาดกลางให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพนักงานถึง 59% ชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับผลสำรวจดังกล่าวของ Jobsdb by SEEK เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทย โดยพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ (51%) ในทุกขนาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการจ้างงานในเชิงบวกและการให้ความสำคัญกับการเติบโต

ทั้งนี้ ขนาดธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นคือ บริษัทขนาดเล็ก (จำนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน) โดย 54% ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในโอกาสการเติบโตและตอบสนองความต้องการบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทขนาดกลาง (จำนวนพนักงาน 51 – 99 คน) พบว่า 59% แม้จะไม่ได้มีแนวโน้มในการเพิ่มจำนวนพนักงาน แต่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานไว้ ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการลดขนาดธุรกิจหรือการหยุดชะงักครั้งใหญ่

เมื่อพิจารณาจากตลาดงานในประเทศไทย พนักงานตามสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการ แม้ว่าหลายบริษัทจะเพิ่มจำนวนพนักงานประจำ พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีความสําคัญต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ การสำรวจพบว่า อัตราการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่มีการวางแผนลดการจ้างงานลง ซึ่งจำนวนของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายทางธุรกิจ

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เปิดเผยว่า “เหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการต้องการจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายธุรกิจ การจัดการจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม และการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนั้นการว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราว จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs อย่างมาก เพื่อให้สามารถแข่งขันในการค้นหาแรงงานในตลาดได้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการมองหาคนทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหรือมองหาผู้หางานที่มีทักษะที่เหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาบุคลากรเป็นการค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น” พร้อมระบุว่า Jobsdb by SEEK ได้พัฒนาฟีเจอร์ “Talent Search” เพื่อช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้มากที่สุด รวมถึงโซลูชัน “Branded Ad” เพื่อให้ผู้หางานได้เห็นและเข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

“อย่างไรก็ตาม ทั้งการจ้างงานแบบพนักงานประจำ หรือ การจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราว ควรจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรเพื่อเลือกรูปแบบการจ้างการอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ต้องมีการควบคุมต้นทุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณดวงพร กล่าวทิ้งท้าย


แชร์ :

You may also like