HomeBrand Move !!ถอด 4 กลยุทธ์ ‘เฮียฮ้อ RS’ ปั้น Employer Branding โดนใจ ‘คนรุ่นใหม่’ ติดอันดับองค์กรที่อยากทำงานด้วยมากสุด  

ถอด 4 กลยุทธ์ ‘เฮียฮ้อ RS’ ปั้น Employer Branding โดนใจ ‘คนรุ่นใหม่’ ติดอันดับองค์กรที่อยากทำงานด้วยมากสุด  

แชร์ :

ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมในโลกล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องการพนักงาน Gen Z คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสดใหม่และสร้างสรรค์มาผสมผสานเข้ากับพนักงาน Gen Y และ Gen อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เท่าทันกับโลกธุรกิจในยุคนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัททั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย จึงต้องสร้างกลยุทธ์ Employer Branding ที่ตอบโจทย์แรงงานคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างแบรนด์องค์กรให้มีคุณค่า พร้อมส่งมอบคุณค่านั้นให้กับพนักงานในบริษัทและคนภายนอกได้รับรู้

ล่าสุด WorkVenture ได้สำรวจคนรุ่นใหม่อายุ 22-35 ปี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 11,452 คน ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สรุปผลสำรวจ Top 50 Companies in Thailand 2024 หรือ บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2567

โดยมี “อาร์เอส กรุ๊ป” ของ “เฮียฮ้อ คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์” ติดอยู่ในอันดับที่ 38

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล RS องค์กรอายุ 42 ปี ได้ทรานสฟอร์มธุรกิจจากบันเทิงและเพลงในยุค 90s และ 2K  สู่โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละธุรกิจอยู่ในกระแสและเทรนด์โลก ไม่ว่าจะเป็น Health & Wellness และ Petconomy รวมถึง Soft Power ที่ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปัจจุบัน RS เติบโตสู่องค์กรที่ก้าวข้ามขีดจำกัด มีพนักงานกว่า 1,300 คนที่ทำงานอยู่ในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Employer Branding  การพัฒนาองค์กรที่ตอบโจทย์คนทำงานในยุคนี้  ด้วยการส่งเสริมพนักงานในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พนักงานรู้สึกมั่นคงด้วยความเป็นไอคอนของอาร์เอส การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ และความหลากหลายของเพื่อนร่วมงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์กร

RS ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 50 องค์กรชั้นนำในไทยที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2567 มาจากการทำเรื่อง Employer Branding  4 กลยุทธ์ดังนี้

1. Clear Mission and Vision

RS รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี สะท้อนจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในเครือ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการสร้าง Life Enriching หรือยกระดับทุกมิติของการใช้ชีวิต ส่งผลให้มีกลยุทธ์ Employer Branding ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารเป้าหมายและแนวทางขององค์กร ผ่านกิจกรรมกับกลุ่มพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัด Townhall เป็นประจำทุกปี การวัดผลจาก OKRs ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสื่อสารเพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

2. Proven Success

RS ถือเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่สามารถทรานส์ฟอร์ม นำพาธุรกิจฝ่ากระแสคลื่นดิสรัปชันมาได้ทุกยุค โดยเฉพาะการรีแบรนด์และปรับโครงสร้างด้วยโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่มีความโดดเด่นจนได้รับยกย่องเป็นกรณีศึกษาในการทรานสฟอร์มองค์กร ปัจจุบันได้ต่อยอดและแตกไลน์ธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจคอมเมิร์ซสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยง

ความเป็นไอคอนของ RS ที่มีประวัติยาวนานและประสบความสำเร็จ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกมั่นคง ทำให้กลายเป็นศูนย์รวมของคนทำงานที่มีความเป็นไอคอนในหลากหลายสาขา ซึ่งนับเป็นจุดแข็ง เพราะการนำพนักงานที่มีศักยภาพหลากหลายมารวมตัวกันจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร หรือที่เรียกว่า Win Together และจุดแข็งนี้ยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ทำให้พนักงานรู้สึกสนุกและตื่นตัวในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้พนักงานแต่ละคน ที่สอดคล้องกับเทรนด์การทำงานในโลกยุคนี้ที่พนักงาน 1 คนต้องมีความสามารถหลากหลาย

3. Inspiration for Growth

นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี คนทำงานรุ่นใหม่ยังต้องการแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่ได้จากการทำงาน รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่จะได้รับตลอดเส้นทางอาชีพ และคาดหวังว่าองค์กรที่ร่วมงานอยู่ด้วยจะสามารถผลักดันศักยภาพตนเองไปอีกระดับ

RS จึงเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจและให้คุณค่ากับทักษะ ความสามารถ และไอเดียของพนักงานโดยไม่ปิดกั้น ด้วยรูปแบบการทำงานแบบ Agile ที่รวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผสานกับวัฒนธรรมองค์กรที่สอดแทรกความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เปิดโอกาสและผลักดันให้ทุกคนกล้าคิด กล้าทำ เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ไปจนถึงมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง และดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้น

4. Diversity

นอกจากความหลากหลายทางธุรกิจของ RS พนักงานที่นี่มีความแตกต่างทั้งในเชิงทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งส่งเสริมการผสานศักยภาพและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่าง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกจากธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจคอมเมิร์ซ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ ไอเดีย และความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนการทำงานในออฟฟิศด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายและรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้กับทุกธุรกิจในเครือได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานจะได้ทำงานร่วมกันแบบ Cross-functional ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการทำงานที่นี่

ปี 2567 ถือเป็นปีแรกที่ RS ได้รับรางวัล  Top 50 Companies in Thailand หลังจากการทรานฟอร์มธุรกิจและรีแบรนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ตั้งแต่การทำความรู้จักแก่นแท้ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง วางวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ต่อยอดความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สนับสนุนการเติบโตของพนักงาน ไปจนถึงการผลักดันศักยภาพองค์กรด้วยความหลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like