HomeFinancialSCBX ปรับทัพผู้บริหาร แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ขึ้นแท่นซีอีโอ DataX ดันยุทธศาสตร์ AI-First Organization

SCBX ปรับทัพผู้บริหาร แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ขึ้นแท่นซีอีโอ DataX ดันยุทธศาสตร์ AI-First Organization

แชร์ :

กลุ่ม SCBX ปรับทัพผู้บริหารระดับสูง 2 บริษัทในเครือฯ แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DataX และ ประธานกรรมการ InnovestX เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับคุณบุญทิพย์ กฤตชัยกุล ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร InnovestX

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

กลุ่ม SCBX ประกาศปรับทัพผู้บริหารระดับสูง 2 บริษัทในเครือฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (DataX) นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)  เพื่อบริหารจัดการภารกิจสำคัญในการวางรากฐานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาวผ่านการใช้ประโยชน์จาก big data, data science และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สอดรับยุทธศาสตร์องค์กร มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค ภายใต้ AI-First Organization เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)  และแต่งตั้งคุณบุญทิพย์ กฤตชัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร InnovestX เพื่อบริหารจัดการภารกิจสำคัญในการสานต่อเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเรือธงด้านการเงินการลงทุนของกลุ่ม SCBX เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านการลงทุนหลักทรัพย์และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรของอาเซียน พร้อมวางรากฐานนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนแห่งอนาคตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างโอกาสในการลงทุนทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำหรับ ดร.อารักษ์ ร่วมงานกับกลุ่ม SCBX รวมระยะเวลามากว่า 14 ปี เป็นผู้มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านการธนาคาร ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และมีประสบการณ์พร้อมกับเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมบุกเบิกด้าน data ให้กับธนาคารในฐานะ Chief Data Officer นอกจากนี้ยังมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อองค์กรได้ปรับโครงสร้างให้ SCBX ขึ้นเป็นบริษัทแม่ ดร.อารักษ์ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน R&D ของกลุ่ม SCBX ที่โฟกัสเรื่องการพัฒนาด้าน AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

เช่นเดียวกับคุณบุญทิพย์ ที่คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุนของไทยมากว่า 37 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ตลาดหุ้นของประเทศยังเป็นระบบเคาะกระดาน และได้พัฒนามาถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยคุณบุญทิพย์ได้ร่วมงานกับกลุ่ม SCBX ในธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่ครั้งที่ยังอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จวบจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 20 ปี


แชร์ :

You may also like