Hometender hook up siteกรุ๊ปเอ็มคว้า 3 รางวัลเหรียญทอง งาน AGENCY OF THE YEAR 2023 สร้างประวัติศาสตร์ใหม่วงการเอเยนซีไทย

กรุ๊ปเอ็มคว้า 3 รางวัลเหรียญทอง งาน AGENCY OF THE YEAR 2023 สร้างประวัติศาสตร์ใหม่วงการเอเยนซีไทย

แชร์ :

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทการลงทุนด้านสื่อของ ดับบลิวพีพี สร้างประวัติศาสตร์ใหม่คว้า 3 รางวัลเหรียญทอง ที่เป็นรางวัลสูงสุดจากสาขา Southeast Asia Market Research Agency of the Year สาขา Thailand Media Agency of the Year และสาขา Thailand Digital Agency of the Year ในงานประกาศผลรางวัล Agency of the Year สำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ณ The Ritz-Carlton ประเทศสิงคโปร์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

รางวัล Agency of the Year ประจำปี 2023 เป็นการประกวดเอเยนซียอดเยี่ยมประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 30 โดยนิตยสาร Campaign มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาจากบริษัทโฆษณาและการตลาดชั้นนำทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่น ครอบคลุมทั้งผลงานสร้างสรรค์ด้านการตลาดและการสื่อสาร รวมไปถึงด้านการดำเนินงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากร บทบาทต่ออุตสาหกรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเอเยนซีในเครือของกรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี

ในปีนี้ มายด์แชร์ ประเทศไทย ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการได้รับการประกาศให้รับ 2 รางวัลเหรียญทองจากสาขา Thailand Media Agency of the Year และ Thailand Digital Agency of the Year ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยความสำเร็จนี้ยิ่งทวีความพิเศษเนื่องจากยังไม่เคยมีเอเยนซีในประเทศไทยทำได้มาก่อน

คุณพิทักษ์ อินทรทูต กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การได้รับทั้งสองรางวัลเป็นปีที่สามติดต่อกัน เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศของทีมงานมายด์แชร์ทุกคนความสำเร็จนี้ไม่เพียงแสดงถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและผลงานที่มีคุณค่าอย่างไม่หยุดยั้งให้กับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการเป็นผู้นำที่แท้จริงในอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยอีกด้วย ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทำให้เรายังคงความเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย รางวัลนี้เป็นของพวกเรามายด์แชร์ทุกคนและเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อๆไปที่เราทุกคนจะร่วมสร้างไปด้วยกัน”

ในขณะเดียวกัน กรุ๊ปเอ็ม ยังได้รับเกียรติให้เป็นเอเยนซีแรกจากประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองในสาขา Southeast Asia Market Research Agency of the Year ซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่ในระดับภูมิภาคที่จะมอบให้แก่เอเยนซีที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลลัพธ์แก่อุตสาหกรรมการตลาดได้ โดยความโดดเด่นที่ทำให้กรุ๊ปเอ็มสามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ คือการวางแผนการผลิตและใช้ผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่เปิดให้เอเยนซีของกรุ๊ปเอ็มสามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยและผลการวิเคราะห์ผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารให้กับแบรนด์และนักการตลาด

คุณปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “รางวัล Agency of the Year ทั้ง 3 เหรียญทองในปีนี้ คือความภูมิใจของพวกเราทุกคน และนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอีกขั้นของกรุ๊ปเอ็ม ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ทั้งจากมายด์แชร์ เอสเซ้นส์มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ เอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ รวมถึงทีมงานส่วนกลางจากทุกแผนกของกรุ๊ปเอ็ม ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงพันธมิตรสื่อ ในการยกระดับอุตสาหกรรมการโฆษณาไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการของบริษัทที่ว่า ‘Make Advertising better for People’ ทั้งในตอนนี้และในอนาคต”


แชร์ :

You may also like