Homerv electrical hook upMAT เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing รุ่นที่ 6” [PR]

MAT เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing รุ่นที่ 6” [PR]

แชร์ :

กลับมาตามคำเรียกร้อง กับวิทยากร 2 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ทำให้เรื่องการตลาดยากๆ กลายเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆ ผ่านเคสตัวอย่าง และ Workshop ที่ทำให้คุณได้ลองเรียนรู้ ได้ฝึกทำจากสถานการณ์จริง โดย คุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ “การตลาดวันละตอน” อาจารย์วิชา DATA-DRIVEN COMMUNICATION และผู้เขียนหนังสือ PERSONALIZED MARKETING และ คุณเอง บังอร สุวรรณมงคล CEO and Founder, Hummingbirds Consulting

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณจะได้สิ่งนี้จากหลักสูตร Data and Insight Driven Marketing

 • ได้นำความรู้ไปออกแบบ และวางแผนการหา DATA และ INSIGHT ได้มาใช้ประโยชน์ทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดออกมาเป็นแคมเปญการตลาด
 • เรียนรู้การคิดแคมเปญการตลาดเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ
 • เรียนรู้การวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization ที่สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดจริงของธุรกิจตัวเอง
 • มี WORKSHOP การทำงานจริงในห้องเรียน จบแล้วสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที
 • ทำงานร่วมกับ DATA TECHNICIAN อย่างเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้ CASE STUDY ผลงานจากการใช้งานจริงจากองค์กรชั้นนำ

ดังนั้นเราจะไม่ยอมให้คุณกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้ความรู้และสกิลใหม่จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ดูแลงานด้านการตลาดแขนงต่างๆ รวมถึงการดูแลงานนวัตกรรมในองค์กร Corporate ไม่ต้องมีความรู้ด้าน insight และ data มาก่อน
 • ทำงานระดับ Manager เป็นต้นไปที่ดูแลการตลาดใน cooperate หรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
  ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

พบกันวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566
สามารถดูรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งที่นี่: https://www.marketingthai.or.th/event/data-and-insight-driven-marketing-รุ่นที่-6/
สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทร 02-679-7360-3 หรือ Line: @matsociety


แชร์ :

You may also like