HomeHR & Manangementคนทำงานยุคหลังโควิดเปลี่ยนไป! JobsDB เผย 3 เทรนด์การหางาน “ต้องการอาชีพมั่นคง-ทำงานแบบไฮบริด-อัพสกิล”

คนทำงานยุคหลังโควิดเปลี่ยนไป! JobsDB เผย 3 เทรนด์การหางาน “ต้องการอาชีพมั่นคง-ทำงานแบบไฮบริด-อัพสกิล”

แชร์ :

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง หลายๆ ประเทศเริ่มเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเดินทางได้อีกครั้ง รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้ “ตลาดงาน” ปี 2566 มีสัญญาณบวกกลับมาฟื้นตัว เห็นได้จากหลายธุรกิจที่เคยได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 จนต้องลดคนและปิดบริการชั่วคราว เริ่มกลับมาเปิดดำเนินการ และบางอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในขณะที่ตลาดงานกลับมาคึกคัก แต่เราจะเห็นพฤติกรรมและความต้องการในการหางานของคนทำงานรุ่นใหม่หลังโควิด-19 ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน “จ๊อบส์ดีบี” (JobsDB) แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ภายใต้กลุ่มบริษัท SEEK จึงร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) และ The Network สำรวจความต้องการและเทรนด์การหางานในหัวข้อ “สิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้: อนาคตแห่งการจ้างงาน และการสรรหาที่เปลี่ยนไป” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 97,324 คน ใน 160 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจความต้องการของคนทำงานและเตรียมพร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยพบ 3 เทรนด์การหางานที่น่าสนใจ ดังนี้

เทรนด์ 1 : ต้องการงานที่มั่นคงและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ คนทำงานจึงให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนอย่างมาก แต่ผลสำรวจล่าสุด พบว่า คนทำงานทั่วโลกมีความต้องการงานที่มั่นคง รวมถึงความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมากขึ้น (Work-Life Balance) คิดเป็น 69% เช่นเดียวกันคนทำงานในประเทศไทย ที่ต้องการงานที่มีความมั่นคงเป็นสัดส่วน 77% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยที่คนทำงานใช้ในการตัดสินใจเมื่อหางานใหม่ โดย Talent จะให้ความสำคัญกับ Wok-Life Balance ถึง 11% รองจากค่าตอบแทน

เมื่อแยกตามกลุ่มคนทำงาน จะพบว่า กลุ่มคนดิจิทัลให้ความสำคัญในเรื่อง ค่าตอบแทนและการจัดการเวลาที่ยืดหยุ่น มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนคนที่มีประสบการณ์ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า ขณะที่คนทำงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในงานมากกว่า

เทรนด์ 2 : ต้องการทำงานแบบ Hybrid

หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หลายองค์กรเริ่มให้คนทำงานกลับไปทำงานเต็มเวลาที่ออฟฟิศ แต่ผลสำรวจพบว่า คนทำงานในไทยมีความต้องการที่จะทำงานแบบผสมผสาน ระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศ และการทำงานระยะไกลคิดเป็น 72% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทำงานทั่วโลกถึง 18% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง 10% โดยมีเพียง 22% เท่านั้นที่ต้องการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคนทำงานที่เปลี่ยนไป และเป็นหนึ่งปัจจัยที่องค์กรควรให้ความสำคัญมากขึ้น

เมื่อเจาะลึกถึงเวลาการทำงาน ยังพบว่า พวกเขาต้องการเวลาทำงานเปลี่ยนไปจากเดิม โดยคนไทย 69% ต้องการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และ 21% ต้องการทำงานแบบพาร์ทไทม์ ส่วนสายงานที่มีการเปิดรับสมัครงานมากที่สุดในไทย 3 อันดับแรก คือ 1.งานรับจ้าง 58% 2.งานบริการ 57% และ 3.ดิจิทัลและไอที 55% สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารเริ่มกลับมาแล้ว หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดอย่างหนัก ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวและคนจำนวนมากต้องออกจากงาน

เทรนด์ 3 : ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ 

นอกจากความต้องการที่จะทำงานแบบ Hybrid มากขึ้นแล้ว ผลสำรวจในครั้งนี้ ยังพบอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจคือ คนทำงานมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ เพราะมองว่าการเติมทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเองจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล และภาษา เป็น 2 ทักษะที่มีความสำคัญมากสำหรับตลาดแรงงานปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น นอกจากค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว การที่องค์กรหมั่นเติมทักษะใหม่ๆ ให้กับคนทำงานอยู่ตลอดเวลา ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานยิ่งขึ้น


แชร์ :

You may also like