Hometransgender women datingตลาดแรงงานปี 2024 ยังร้อนระอุ! JobsDB by SEEK เผย 5 สายงานสุดปัง ‘วิเคราะห์ข้อมูล – AI’ มาแรง รับเทรนด์ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ตลาดแรงงานปี 2024 ยังร้อนระอุ! JobsDB by SEEK เผย 5 สายงานสุดปัง ‘วิเคราะห์ข้อมูล – AI’ มาแรง รับเทรนด์ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ


JobsDB by SEEK

ในปี 2024 ตลาดแรงงานทั่วโลกร้อนระอุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทย นอกจากเตรียมรับมือนโยบายรัฐขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ยังเสี่ยงสูญเสียบุคลากรในองค์กร เพราะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากคู่แข่ง JobsDB by SEEK เผยข้อมูลการจ้างงานและการสรรหาที่เปลี่ยนไป ความต้องการของผู้สมัครงานในปัจจุบัน แนะผู้ประกอบการต้องเข้าใจและปรับตัว วางแผนพัฒนากระบวนสรรหาเพื่อทัชใจผู้สมัครงานได้ตรงจุด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลสำรวจจาก Global Talent Survey ซึ่งเป็นการสำรวจผ่านเว็บไซต์และการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Boston Consulting Group (BCG) และ The Network ในปี 2565 โดยผลสำรวจนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงและช่วยให้ผู้ประกอบการเชื่อมต่อกับผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 90,547 คน จาก 160 ประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการทำแบบสำรวจจำเพาะเพื่อโฟกัสตลาดแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 97,324 คน จาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยที่ประเทศไทย มีจำนวนผู้ร่วมตอบแบบสำรวจชุดนี้ ทั้งหมด 2,636 คน

5 สายงานสุดปัง ที่ตลาดแรงงานไทยต้องการสูง

จากผลสำรวจชุดนี้ พบว่าแนวโน้มตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งในประเทศไทย ระดับเอเชีย หรือระดับโลก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือผู้หางานรู้ตัวว่ากำลังเป็นที่ต้องการมีอำนาจการต่อรองในด้านบวก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทำให้เริ่มเกิดการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานแม้จะเด็กจบใหม่จำนวนมากแต่องค์กรหรือผู้ประกอบการยังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานมากกว่าทำให้ผู้สมัครเกิดความรู้สึกมั่นใจในอำนาจการต่อรองแม้ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยจะมีค่าเฉลี่ยของความถี่ในการได้รับข้อเสนองานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแต่โดยรวมยังนับเป็นข้อเสนอในความถี่ระดับปกติ

ตำแหน่งงานที่ได้รับข้อเสนองานทุกสัปดาห์ 5 อันดับแรกประกอบด้วย

อันดับ 1 ดิจิทัล การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และ AI 37%

อันดับ 2 สื่อ ศิลปะ และการออกแบบ 36%

อันดับ 3 การบริการและการต้อนรับ 34%

อันดับ 4 บริการทางการเงิน 30%

อันดับ 5 บริการด้านสุขภาพและสังคม 30%

ซึ่ง 5 สายงานนี้เป็นอาชีพที่มาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทุกธุรกิจต้องการบุคลากรที่เข้าใจงาน และพร้อมเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าทั้ง 5 สายงานมีจุดเชื่อมโยงกัน คือ ทักษะด้านการวางแผน การดำเนินการ และการสื่อสาร เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญในชีวิตด้านการเงิน สุขภาพ และสังคม คาดว่าในปี 2567 จะพบธุรกิจใหม่ๆ เหล่านี้ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

3 แรงจูงใจระยะยาว มัดใจผู้สมัคร

ผลสำรวจชุดนี้นอกจากเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานแล้วยังพบนัยสำคัญถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สมัครผู้ประกอบการจึงสามารถนำจุดนี้ไปพัฒนากระบวนการสรรหาหรือรักษาบุคลากรในองค์กรให้คงอยู่ด้วยแรงจูงใจระยะยาวจากแบบสำรวจของไทยพบว่า 3 อันดับแรกของแรงจูงใจ ได้แก่

อันดับ 1  งานที่มั่นคงและมีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 77%

อันดับ 2  ทำงานในบริษัทที่ดี และเติบโตสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 55%

อันดับ 3  ต้องการมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นของตน 32%

77% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทย ต้องการงานที่มั่นคงและมีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก รองลงมา 55% ต้องการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และ 32% ต้องการมีธุรกิจส่วนตัว ปัจจัยหลักที่ทำให้ปฏิเสธงานทันที คือ ค่าตอบแทนและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน หากไม่สมเหตุสมผลก็จะปฏิเสธข้อเสนองานทันที ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจรับข้อเสนองานเช่นเดียวกับผู้สมัครงานทั่วโลก คุณค่าของการได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือความหมายของงานเป็นข้อพิจารณาที่ให้ความสำคัญน้อยกว่าเล็กน้อย

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ในส่วนของรูปแบบการทำงานที่ผู้ประกอบการไทยอาจต้องปรับตัวคือ ระบบทำงานเต็มเวลาที่สำนักงาน เพราะปัจจุบันจากผลสำรวจพบว่า บุคลากรมีการคำนึงถึงเวลาทำงาน ที่มีความต้องการแบบ hybrid working สูงมากขึ้น เพราะผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยลังเลที่จะกลับไปทำงานเต็มเวลาที่สำนักงาน มีเพียง 22% เท่านั้นที่ต้องการกลับไปทำงานที่สำนักงาน ซึ่งต่างจาก 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกที่พร้อมทำงานเต็มเวลาที่สำนักงานมากกว่าทำงานที่บ้าน ในขณะที่เวลาทำงานที่ต้องการ คนไทย 69% ยังคงต้องการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และ 21% ต้องการทำงานแบบพาร์ทไทม์

ถ้าผู้ประกอบการกำลังมองหาวิธีดึงดูดผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการ ต้องมีข้อเสนอที่ดี เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าบริษัทเดิม ตำแหน่งงานที่สูงกว่า และทำให้ผู้สมัครงานเห็นว่า โอกาสก้าวหน้าในที่ทำงานดีกว่าเดิม ซึ่ง 3 ข้อนี้ สามารถดึงดูดใจ เพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้สมัครงานได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการมองหา แม้ว่าเขาจะไม่ได้กำลังมองหางานใหม่ก็ตาม แต่ด้วยข้อเสนอดังกล่าว มีผลในการพิจารณารับข้อเสนองานใหม่

คุณดวงพร กล่าวต่อว่านอกจากข้อเสนอที่ดีแล้ว ประสบการณ์ที่ดีในระหว่างกระบวนการสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทำงาน วิธีการและช่องทางที่ผู้สมัครให้ความสนใจก็มีอิทธิพลในการตัดสินใจ หากผู้ประกอบการหรือองค์กรละเลยจุดนี้ ก็อาจเป็นข้อผิดพลาดได้ การพัฒนากระบวนการสรรหาที่ตรงกับความต้องการของแรงงานในปัจจุบัน สามารถเพิ่มความโดดเด่นให้กับองค์กรได้ เพราะ 59% ของผู้ตอบแบบสำรวจพึงพอใจมาก หากขั้นตอนการสรรหาราบรื่น มีระยะเวลาที่เหมาะสม และ 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่า ประสบการณ์เชิงลบระหว่างการสมัครงาน เป็นเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธงาน แม้ข้อเสนอจะน่าสนใจ

ปรับตัว พัฒนากระบวนการสรรหา สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำ

แม้ผลสำรวจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้สมัครงานจะมีอำนาจต่อรองสูง มีโอกาสเลือกข้อเสนองาน แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ต้องวิตกกังวลกับข้อต่อรองต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้เสนอและต่อรอง ให้พื้นที่และเวลาในการตัดสินใจกับผู้สมัครงาน และติดต่อกลับเพื่อพูดคุยหลังจากนั้น ไม่ควรคิดว่ากระบวนสรรหาจบลงที่ขั้นตอนการเสนองานเท่านั้น

ผู้ประกอบการหรือองค์กรต้องเข้าใจและปรับตัว พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงกลยุทธ์การสรรหา และข้อเสนอ เลือกใช้ดิจิทัลโซลูชันในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น มองให้ไกลกว่าความนิยมของตลาดและมหาวิทยาลัย จ้างงานคน 70% ที่เหมาะสมกับองค์กร และฝึกฝนอีก 30% ที่เหลือ ปลดล็อกผู้มีความสามารถภายในบริษัท พนักงานปัจจุบันจะรู้สึกว่า องค์กรให้ความสำคัญ และไม่ต้องการลาออกในสถานการณ์ตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงในปัจจุบันคุณดวงพร กล่าวทิ้งท้าย

สามารถดาวน์โหลด JobsDB by SEEK สิ่งที่ผู้สมัครงาน อยากให้ผู้ประกอบการรู้ อนาคตแห่งการจ้างงานและการสรรหาที่เปลี่ยนไป ได้ที่ https://th.jobsdb.com/th-th/cms/employer/what-jobseekers-wish-employers-knew/ 


You may also like