HomePR NewsSAPPE คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte [PR]

SAPPE คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte [PR]

แชร์ :

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มจาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) ซึ่งมอบให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเซ็ปเป้ ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืน บริหารด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล เชื่อในพลังวัฒนธรรมองค์กรอย่างสูงสุด ภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรไทยที่มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรไทย และผลักดันสินค้าไทย แบรนด์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like