Homeromantic areas near meส่องแผน “Oceanix” เมืองลอยน้ำแห่งใหม่ของ “เกาหลีใต้”

ส่องแผน “Oceanix” เมืองลอยน้ำแห่งใหม่ของ “เกาหลีใต้”


oceanix floating city south korea

ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะไม่ได้มองแค่การสร้างรัฐบาลบนเมต้าเวิร์สเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค web 3.0 แต่ประเทศแห่งนี้ยังได้เปิดแผนการสร้าง “Oceanix” เมืองลอยน้ำแห่งใหม่ขึ้นมารองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกด้วยเช่นกัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลในปัจจุบันกำลังเพิ่มสูง และอาจส่งผลต่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต จึงมีการออกไอเดียให้เมืองต่าง ๆ หาทางพัฒนาเมืองบนน้ำแทนที่จะพัฒนาเมืองบนพื้นดินแบบในอดีต ล่าสุดคือเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยแผนการสร้างเมืองบนน้ำของประเทศแล้ว โดยเมืองแห่งนี้คาดว่าจะตั้งอยู่ในปูซาน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้ และมีประชากรมากกว่า 3.6 ล้านคนนั่นเอง

OCEANIX BUSAN

พื้นที่ด้านการใช้ชีวิตใน OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

สาเหตุที่ปูซานกลายเป็นเป้าหมายของการสร้างพื้นที่ลอยน้ำไม่ใช่แค่เพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่ แต่เพราะปูซานเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย

OCEANIX เมืองลอยน้ำ ชุมชนแห่งอนาคต

Oceanix หรือเมืองต้นแบบที่เกาหลีใต้จะสร้างขึ้นแห่งนี้ พัฒนาขึ้นโดยบริษัทด้านการออกแบบ Bjarke Ingels Group หรือ BIG ร่วมกับ Samoo Architects & Engineers ของค่ายซัมซุง (Samsung) ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้พักอาศัยได้ราว 12,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนสำหรับที่พักอาศัย, การใช้ชีวิต และการวิจัยพัฒนา

ภายในพื้นที่จะพบว่าทุกโซนเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน นอกจากนั้นยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูก รวมถึงมีระบบกำจัดขยะ – รีไซเคิลสิ่งของด้วย ซึ่งสะท้อนแนวคิดของโครงการว่า ต้องการให้ตัวเมืองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 100%

OCEANIX BUSAN_09 Aquaponic Forest

โซนนี้ชื่อ Aquaponic Forest

ส่วนปัญหาขยะ ทาง Oceanix อยู่ภายใต้แนวคิด Circular Technology ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้วัสดุต่าง ๆ โดยจะมีการคัดแยก และรีไซเคิลขยะบนเกาะลอยน้ำแห่งนี้ด้วยตัวเอง และยังมีพื้นที่ Mixed-Use ขนาดใหญ่อีก 40,000 ตารางเมตรด้วย

OCEANIX BUSAN

พื้นที่โซนวิจัยและพัฒนา OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

แต่ไม่เฉพาะปูซาน เพราะ BIG เผยว่ามีแผนจะพัฒนาเมืองลอยน้ำในภูมิภาคต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น แอฟริกา, สหภาพยุโรป, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง โดยมองว่าแพลตฟอร์มเมืองลอยน้ำดังกล่าวจะสามารถสร้างความหวังให้กับประเทศที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกปัญหา Climate Change ท้าทายได้นั่นเอง

OCEANIX BUSAN

OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

OCEANIX BUSAN

OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

OCEANIX BUSAN

OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

OCEANIX BUSAN

OCEANIX ขอบคุณภาพจาก BIG-Bjarke Ingels Group

Source


You may also like