HomeBrand Move !!GRAMMY ปรับโครงสร้างตั้งโฮลดิ้งดูแลธุรกิจครอบครัว ‘อากู๋’ โอนหุ้นทั้งหมดให้ ‘ฟ้า ดํารงชัยธรรม’ ถือหุ้นใหญ่ 52.05%

GRAMMY ปรับโครงสร้างตั้งโฮลดิ้งดูแลธุรกิจครอบครัว ‘อากู๋’ โอนหุ้นทั้งหมดให้ ‘ฟ้า ดํารงชัยธรรม’ ถือหุ้นใหญ่ 52.05%

แชร์ :


หลังจากช่วงเช้าวันนี้ (18 ต.ค.) หุ้น จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) มีการทำรายการบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊ก ล็อต) 10 รายการ จำนวน 426.77 ล้านหุ้น สัดส่วน 52.05% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.30 บาท มูลค่า 6,102.87 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงสั่งหยุดพักซื้อขายหลักทรัพย์ GRAMMY ชั่วคราวและให้ชี้แจงข้อมูล

Santos Or Jaune

ต่อมา GRAMMY ได้แจ้งตลาดฯ เรื่องการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทดังนี้

1. กลุ่มผู้ถือหุ้น GRAMMY ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดํารงชัยธรรม ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดำรงชัยธรรม เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดํารงชัยธรรม และรองรับการกํากับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว โดยได้มีการโอนหุ้นใน GRAMMY ให้แก่ บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จำกัด ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

2. การได้มาซึ่งหุ้นใน GRAMMY โดยบริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จำกัด จากการโอนหุ้นครั้งนี้ ทําให้บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใน GRAMMY ทั้งหมดคิดเป็น 52.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GRAMMY และ บริษัทฟ้า ดํารงชัยธรรม จำกัด ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GRAMMY

3. การถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว กลุ่มดำรงชัยธรรม (ของอากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จำกัด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการกําหนดและดําเนินนโยบายของ GRAMMY โดยอํานาจในการบริหารจัดการยังคงเดิม

4. สรุปรายละเอียดการถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด ใน GRAMMY ดังนี้

– ก่อนปรับโครงสร้าง
คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 47.91%
คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 1.10%
คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 1.10%
คุณอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 0.97%
คุณฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 0.97%

– หลังปรับโครงสร้างตั้งบริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด ถือหุ้น 52.05%
คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม มีสิทธิออกเสียงบริษัทฟ้า ดำรงชัยธรรม 99% และทายาทอีก 4 คน มีสิทธิออกเสียงคนละ 0.25%

Gmm Grammy shareholder

หลังจาก GRAMMY ชี้แจงข้อมูลการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้ว ตลาดฯ ได้ ปลดเครื่องหมาย H และเปิดให้หุ้น GRAMMY ทำการซื้อขายได้ปกติ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น GRAMMY ช่วงเช้าวันนี้ เปิดตลาดที่ 14.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หลังแจ้งปรับโครงสร้างการถือหุ้นราคา ณ เวลา 12.30 น. ปรับขึ้นไปที่ 16.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.78%


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม