CMO เพิ่มทุน เดินหน้าขยายธุรกิจรับเปิดเมือง วางเป้าปี 65 รายได้แตะ 1,400 ล้านบาท [PR]

CMO GROUP PM Live Studio

“ซีเอ็มโอ” ลุยธุรกิจอีเวนต์ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ประกาศเพิ่มทุนนำเงินพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดนวัตกรรมอีเวนต์ มั่นใจปี 65 รายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท

- Advertisement -

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เปิดเผยว่าได้เตรียมแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมด้านการเงิน การตลาด เพื่อเร่งดำเนินกิจการขานรับนโยบายการเปิดประเทศ ดังนี้

1.รักษาความเป็นผู้นำ Creative Event สร้างสรรค์ให้เป็นอับดับ 1 ในงานอีเวนต์ทั้งรูปแบบอีเวนต์ปกติ และออนไลน์อีเวนต์
2.สร้างงานเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจ บุกงานเทศกาลวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กับการเปิดเมืองของประเทศไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และโมเดลความร่วมมือหลากหลายกับจังหวัดต่างๆ
3.ผลักดันยุทธศาสตร์อาเซียน เพิ่มบทบาท CMO ในตลาดอาเซียนทั้งในธุรกิจอีเวนต์ ธุรกิจ Entertainment และงานแฟร์ต่างๆ
4.ขยายธุรกิจใหม่ๆ ตั้งเป้าสร้างรายได้ประจำ
5. Event-Tech Innovation ดำเนินงานเชิงรุกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์เจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมมากขึ้นหลังนโยบายเปิดประเทศ
6.แสวงหาพันธมิตรหรือสร้างกิจการในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

บริษัทมีความพร้อมลุยธุรกิจต่อเนื่องทันทีหลังเปิดประเทศ โดยแผนงานครั้งนี้จะเป็นการเติบโตก้าวกระโดดของ CMO ที่จะมาช่วยฟื้นฟูกิจการสร้างรายได้และทำกำไร เพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมายบริษัทมีการเพิ่มทุน ตั้งเป้าหมายได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 638 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในกิจการ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะนำเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ย.2564

ส่วนทิศทางไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากสถานการณ์คลี่คลาย บวกกับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ก็จะเห็นการฟื้นตัว ในปี 2565 รายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,277.31 ล้านบาท จากเดิม 255.46 ล้านบาท เป็น 1,532.78 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277.31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 638.66 ล้านบาท

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.2564 และวันที่ 13-15 ธ.ค. 2564 โดยให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พ.ย.2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 25 ต.ค.2564