HomeCOVID-19เตรียมฉีดโมเดอร์นา! ซิลลิค ฟาร์มายืนยันส่งมอบโรงพยาบาลเอกชนล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมนี้

เตรียมฉีดโมเดอร์นา! ซิลลิค ฟาร์มายืนยันส่งมอบโรงพยาบาลเอกชนล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมนี้

แชร์ :

THG moderna cover
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) หรือกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี ของ นพ.บุญ วนาสิน แจ้งความคืบหน้า การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้กับ รพ.เอกชน ล็อตแรก จะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้


โดยยอดการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ของกลุ่ม รพ.เอกชน ล็อตแรก จำนวน 1.95 ล้านโดส จะเข้ามาในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 จากนั้นทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนโดส ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านโดส จะเร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลส่งครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไม่เกินเดือนมีนาคม 2565

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบ ซิลลิคฯ จะส่งวัคซีนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไป

ส่วนการจัดสรรจำนวนวัคซีนโมเดอร์นา ที่ซิลลิคฯ นำเข้ามาแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรม จะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควต้าที่มีการจองเข้ามา ทั้งในส่วนของ รพ.เอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะแจ้งให้ รพ.เอกชนทราบล่วงหน้า เพื่อให้แต่ละแห่งกำหนดเวลาบริหารการฉีดให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

บริษัทซิลลิคฯ ยืนยันว่าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา เป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) รพ.เอกชน จึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการแน่นอน


แชร์ :

You may also like