HomePR Newsเปิดขั้นตอน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.33 “รับเงินเยียวยา” ล็อกดาวน์ 9 กิจการ

เปิดขั้นตอน! ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.33 “รับเงินเยียวยา” ล็อกดาวน์ 9 กิจการ

แชร์ :

sso aid money

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดรุนแรงในเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้น ปิดสถานที่และกิจการต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชน คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงอนุมัติมาตรการเยียวยาแรงงานและธุรกิจใน 9 กิจการ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ผ่านประกันสังคมและเงินเยียวยาจากรัฐ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

9 กิจการที่ได้รับเงินเยียวยาดังนี้
1. ก่อสร้าง
2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

sso section 33 aid money

สำหรับผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

ขั้นตอนเช็กสิทธิดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th
2. กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ดังนี้

  • กลุ่ม 10 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เริ่มจ่ายให้ “ลูกจ้าง” วันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ เนื่องจากระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชี โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จึงต้องใช้เวลา 3 วัน และทยอยโอนครั้งต่อให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
  • กลุ่ม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย โดยจะโอนเงินให้ “ลูกจ้าง” วันที่ 9 สิงหาคมนี้ ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ และนายจ้างนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ลูกจ้างรับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท ส่วนนายจ้างได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ในกลุ่มผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 นั้น รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่หมดเขตขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 แล้ว มียอดผู้สมัครทั้งหมด 3.1 ล้านคน

สำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ให้จ่ายภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง  โดยจะได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

sso section 33

 

รายละเอียดของการเยียวยา แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
1. ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท
2. นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน
3. สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)
5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
6. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)
7. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
8. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

สอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

covid lockdown


แชร์ :

You may also like