HomePR Newsกสทช.เด้งรับนโยบายรัฐจัดการ Fake News

กสทช.เด้งรับนโยบายรัฐจัดการ Fake News

แชร์ :

fake news

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายจัดการ Fake News ที่สร้างความสับสน และความเข้าใจผิดกับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้วนั้น สำนักงาน กสทช. หนึ่งในองค์กรที่กำกับดูแลสื่อก็ออกมาบอกว่าพร้อมสนับสนุนจัดการ Fake News ตามกฎหมายทันที

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดการเรื่องข่าวปลอม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อสังคมในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาโควิด ที่หน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่นั้น

สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือจงใจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลายฝ่าย จนส่งผลกระทบต่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดของรัฐบาล

สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนนโยบายในการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ของรัฐบาล โดยสำนักงานฯ จะตรวจสอบและแก้ไขข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดเพราะข่าวปลอมดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับสังคม

สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่จะเชื่อ หรือเผยแพร่ไปยังคนรอบข้าง หรือสาธารณะ เพราะในสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน ข่าวสารที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจทำให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า

หากประชาชนพบเห็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แต่ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง หรือพบว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ขอให้สอบถามและแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานฯ ที่ Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (โทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อ สำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการจัดการกับข่าวปลอม และผู้สร้างข่าวปลอมนั้นต่อไป


แชร์ :

You may also like