ตลาดยิ่งเจริญ และ กองทัพอากาศประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด งาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” [PR]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ทางคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีก คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับแรก จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้รัน ออกไปเป็นครั้งที่ จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ มิถุนายน 2564  โดยเลื่อนไปไม่มีกำหนด จนกว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีประกาศอนุญาตให้มีการจัดงานวิ่งอย่างเป็นทางการ ผู้จัดงานจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

- Advertisement -

งานวิ่งติดปีก แชริตี้รัน เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และตลาดยิ่งเจริญ เพื่อนำรายได้มอบกรมแพทย์ทหารอากาศจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยกำหนดจัดครั้งแรกวันที่ 15 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เลื่อนกำหนดการจัดงานมาเป็นลำดับ ประกอบกับ ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโควิด –19 ทาง มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และ ตลาดยิ่งเจริญ นำโดย นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิ และประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วย นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการมูลนิธิ และกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ จึงได้มอบเงินรายได้จากค่าสมัคร ของผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน ล้านบาท ให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการพยาบาลอื่นๆ ร่วมในโครงการ “โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ ขณะนั้น เป็นผู้รับมอบ

คณะผู้จัดยังคงยืนยันในการจัดงานวิ่ง ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง ตามวัตถุประสงค์เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และเหมาะสม ในครั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกยกเลิกได้โดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร และจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญ ถุงผ้า และเสื้อ Finisher สำหรับผู้สมัคร 10 ไมล์ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นักวิ่งลงทะเบียนเพื่อยืนยันการร่วมงาน หรือ ยกเลิก ได้ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่

https://forms.gle/gFx85rGue6CUAETu5

สำหรับนักวิ่งที่ยืนยันการร่วมงานรายชื่อของท่านยังคงอยู่ในระบบ และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FB : วิ่งติดปีก

FB : yingcharoen.market

Line ID: @runwithwings

Tel: 098-945-6568