Homesingle wives clubเช็ค 8 สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มแล้วที่ “เซ็นทรัล ลาดพร้าว”

เช็ค 8 สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มแล้วที่ “เซ็นทรัล ลาดพร้าว”


CPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination Centers

หลังจาก “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” ได้เสนอให้ใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขา ที่มีศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ล่าสุดศูนย์การค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งสิ้น 8 สาขา รวมพื้นที่กว่า 17,500 ตารางเมตร และคิดเป็นมูลค่าพื้นที่เช่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้กับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ได้แก่

ADFEST 2024

Santos Or Jaune
  • เซ็นทรัลเวิลด์
  • เซ็นทรัล ลาดพร้าว
  • เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
  • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
  • เซ็นทรัล เวสต์เกต
  • เซ็นทรัล มหาชัย
  • เซ็นทรัล ระยอง
  • เซ็นทรัล ลำปาง

CPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination Centers

โดยวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการวันแรกที่ “เซ็นทรัล ลาดพร้าว” เป็นศูนย์การค้าแรกในกรุงเทพฯ ที่เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร ที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เพื่อเตรียมตัวในการดูแลกลุ่มลูกค้าประชาชนในลำดับถัดไป  โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. รองรับได้ 2,000 คนต่อวัน

ด้วยความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัล ลาดพร้าว – โรงพยาบาลรามาธิบดี – โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเป็นหนึ่งในสถานที่ฉีดวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย ตามแผน Roadmap ที่ภาคเอกชนของทีมสนับสนุนการกระจายและการฉีดวัคซีน นำโดยกลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลรีเทล จับมือพันธมิตร เช่น AIS, และเซ็นทารา ได้เสนอใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

CPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination CentersCPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination Centers

การใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ได้เตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสาธารณสุขและประชาชน ดังนี้

– จัดสรรพื้นที่ Sky Hall ชั้น 3 ขนาด 3,500 ตร.ม. พร้อมจัดการ Social Distancing อย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ 2,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีระบบเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และ อากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี

– เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ 60-100 คน

– การเดินทาง สะดวกทั้งจากรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT

– เวลาเปิด-ปิดให้บริการ เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 17:00 น.

– คุมเข้มมาตรการเชิงรุก ด้วยแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ 5 แกนหลัก คือ

1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด

2) ย้ำมาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด

3) การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย

4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก

5) ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ

พร้อมการป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วย Big Cleaning ทุกวัน หลังศูนย์ฯ ปิด และมั่นใจสูงสุดด้วยปฏิบัติการ Extra Deep Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านการรับรองโดยองค์กรระดับสากล ทุกจุดทั่วศูนย์ฯ

CPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination CentersCPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination CentersCPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination CentersCPN-Central Shopping Mall-Provincial Vaccination Centers


You may also like