“แอน จักรพงษ์” รับผิด! ก.ล.ต.สั่งปรับ 2.1 ล้าน กรณีชี้นำราคาหุ้น JKN พูดเรื่องลงทุนกัญชง-ช่อง 18

anne jkn

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับ “จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN กรณีเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ JKN ในลักษณะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น JKN โดยให้จ่ายเงินค่าปรับ 2,166,840 บาท

จากกรณีมีข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์หลายแห่ง เผยแพร่ข้อความการดำเนินธุรกิจของ JKN ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว anne jakrajutatip ในลักษณะชี้นำราคาหุ้น JKN ซึ่ง ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจากประชาชน เกี่ยวกับการกระทำของ แอน จักรพงษ์ ที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายในกรณีดังกล่าว

- Advertisement -

หลังจาก ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าเมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 แอน จักรพงษ์ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในลักษณะว่า JKN เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กัญชงเจ้าแรกเจ้าเดียว และเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ แบบ 24 ชั่วโมง โดยสื่อความในทำนองว่าผลการดำเนินงานของ JKN จะดีขึ้นอย่างมาก หรือราคาหุ้น JKN จะปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมทั้งมีข้อความในลักษณะชักชวนให้รีบซื้อหุ้น JKN

ข้อความที่ แอน จักรพงษ์ เผยแพร่ดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนและผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดของ JKN ที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนใน JKN

การกระทำของ แอน จักรพงษ์ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 240 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 วรรคสอง และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ แอน จักรพงษ์ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 2,166,840 บาท

ก.ล.ต. กล่าวว่า “ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลใด ต้องระมัดระวังในการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น หากข้อความที่สื่อสารหรือเผยแพร่ ไม่เป็นจริง หรืออาจทำให้ประชาชนและผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลใดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน บุคคลที่สื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายได้”

ด้าน “แอน จักรพงษ์” เฟซบุ๊กไลฟ์พูดถึงกรณี ก.ล.ต.สั่งปรับว่า “ยอมรับ”คำตัดสินของ ก.ล.ต. เพราะพลาดจริงในการพูดเกี่ยวกับสินค้ากัญชงและช่อง 18 ในที่สาธารณะ เพราะเป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว ต่อไปจะระวังการพูดข้อมูล บริษัทมหาชนให้มากขึ้น และขอให้เป็นกรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการ SME ที่ก้าวเข้ามาเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.และตลาดฯ ในการพูดข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง “สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจ ยอมรับผิดและเรียนรู้แก้ไขต่อไป”