Homecasual hook up sitesJKN เตรียมฟ้องกลับ TCG 2,500 ล้านบาท 2 คดีใหญ่ ทั้งละเมิดสิทธิเหรียญจักรวาล และแจ้งความเท็จเรื่องโรงงานเครื่องดื่ม

JKN เตรียมฟ้องกลับ TCG 2,500 ล้านบาท 2 คดีใหญ่ ทั้งละเมิดสิทธิเหรียญจักรวาล และแจ้งความเท็จเรื่องโรงงานเครื่องดื่มJKN
ประกาศพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมาย TCG ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและบิดเบือนจากความเป็นจริง จากข้อกล่าวหาสำคัญ 1. Project Miss Universe Coin หรือ MU Coin กล่าวหาการทำผิดสัญญาเกี่ยวกับโครงการ 2. โรงงานน้ำดื่ม บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ในข้อความเป็นเท็จ ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แอนจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ชี้แจงกลับกรณี TCG แจ้งความเท็จเรื่องโรงงานเครื่องดื่ม และเหรียญจักรวาลว่าหลังจากที่บริษัท TCG ได้มีการกล่าวหาบริษัทฯ ในเรื่องของเผยแพร่ข้อมูลเท็จและบิดเบือนจากความเป็นจริงจากกรณี ยักยอกทรัพย์ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด และ Project Miss Universe Coin หรือ MU Coin ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และเตรียมฟ้องกลับ TCG ทั้ง 2 คดี เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า 2,500 ล้านบาท ในการทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้นั้น เพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทฯ

สำหรับในเรื่องของโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัท เอ็มเอ็นเบฟเวอเรจ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN ที่ถูก TCG กล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการยักยอกทรัพย์นั้น ทางบริษัทฯขอชี้แจงดังนี้

1.คณะกรรมการบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ได้อนุมัติเห็นชอบให้ขนย้ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อการผลิตซึ่งมีอายุการใช้งานจำกัดโดยฝากเก็บรักษาที่คลังสินค้าของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด จึงร้องขอให้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขนย้าย โดยไม่ได้มีการกระทำความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งใดๆ

2.บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด  เช่นเดียวกันกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) ไม่ได้มีอำนาจจัดการในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด  จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องร้องต่อศาลด้วยตนเองได้

3.ถึงแม้ว่าทาง บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  จะได้เสนอซื้อหุ้นโดยได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด กับบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชนในสัดส่วน 60% ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด แต่เมื่อถึงกำหนดชำระค่าหุ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ก็ไม่ได้ชำระค่าหุ้นตามสัญญาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ หุ้นจึงยังไม่โอนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพราะยังไม่ได้ชำระค่าหุ้น  จึงทำให้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชนยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นให้ และยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ถือหุ้นส่วน คณะกรรมการบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด  ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้น โดย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 60% 

4.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) ได้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากโรงงานของบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด  ตามที่กล่าวมาข้างต้น การที่ บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  ได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจะดำเนินคดีกับ บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีของ Project  Miss Universe Coin หรือ MU Coin ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 มีกลุ่มบุคคลได้ทำการเปิดตัว MU Coin ในฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่าเป็นเหรียญ Miss Universe ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ Miss Universe Organization และถือสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จึงทำให้บริษัทฯ และองค์กรมิสยูนิเวิร์สทำการประกาศผ่านสื่อว่า MU Coin ที่เปิดตัวในฟิลิปปินส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิสยูนิเวิร์ส ดังนั้นการใช้ชื่อ ‘MU’ เพื่อสร้างสกุลเงิน ‘MU Coin’ ตามที่รายงานในสื่อออนไลน์นั้นไม่เหมาะสม และไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดีตามที่แจ้งไปข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในส่วนของกรณีโครงการ Project  Miss Universe Coin หรือ MU Coin  มีเพียงบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีซีจี  โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ เมื่อวันที่ 30 มิ.. 2566 ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้ ไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในอันที่บริษัท ทีซีจี  โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จะนำชื่อ MU ไปใช้ได้

แม้จะได้คนมงฯ ไปนานแล้วก็ตาม แต่เรื่องการฟ้องกลับยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอน ดิฉันจึงขอยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่ทาง TCG ได้ตั้งโต๊ะแถลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และเตรียมฟ้องกลับพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อกอบกู้ศักด์ศรีของบริษัทฯ ของดิฉัน และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ กลับคืนมา เพราะดิฉันให้ความสำคัญกับบริษัทฯ พนักงาน และองค์กรมิสยูนิเวิร์สเป็นอันดับต้นๆ ในชีวิตเสมอแอนจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN กล่าวปิดท้าย


You may also like