กสิกรไทยย้าย “สำนักงานใหญ่” กลับพหลโยธิน

kbank กสิกรไทย พหลโยธิน 3

หลังจากย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่อาคารราษฎร์บูรณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตอนนี้ธนาคารกสิกรไทยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่ “อาคารพหลโยธิน” แล้ว โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ

- Advertisement -

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากอาคารราษฎร์บูรณะมาที่อาคารพหลโยธิน ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคาร ณ อาคารเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และได้จดทะเบียนแก้ไขต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนอาคารราษฎร์บูรณะ จะยังใช้เป็นที่ทำการของธนาคารต่อไป

ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2488 โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรก ณ อาคารเลขที่ 306 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2510 จึงย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ถนนสีลม ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ก็ได้ย้ายไปที่ถนนพหลโยธิน และในปี พ.ศ.2538 จึงย้ายไปถนนราษฎร์บูรณะ ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่กลับมาที่อาคารพหลโยธินอีกครั้ง