HomeBrand Move !!ลาก่อนแบรนด์ Tesco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “โลตัส” ที่ ‘มาเลเซีย’ ก็เริ่มรีแบรนด์แล้ว

ลาก่อนแบรนด์ Tesco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “โลตัส” ที่ ‘มาเลเซีย’ ก็เริ่มรีแบรนด์แล้ว

แชร์ :

หลังจากปีที่แล้ว CP ซื้อกิจการ Tesco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่า 10,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 338,445 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2563 และอาทิตย์ที่ผ่านมาได้พลิกโฉมเปลี่ยนโลโก้ รวมทั้งเดินหน้าปรับปรุงบางสาขาในประเทศไทยไปแล้ว ล่าสุดสาขาใน “มาเลเซีย” ก็เปลี่ยนเริ่มสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเช่นกัน นับว่าสิ้นสุดแบรนด์ Tesco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

สำหรับสาขาในประเทศไทยทั้ง 2,158 สาขา เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็น Lotus’s ส่วน 70 สาขาในมาเลเซียยังไม่แน่ชัดว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร อย่างไรก็ตาม CI (Corporate Identity) ของแบรนด์และดีไซน์ที่ออกมาเป็นสีเขียวพาสเทลและสีเหลืองสดใสเช่นเดียวกับประเทศไทยใช้ จึงน่าจับตาดูต่อไปว่าจะใช้ชื่อแบรนด์ Lotus’s เช่นเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ สำหรับมาเลเซีย ทางเพจ Tesco Malaysia เริ่มสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนโลโก้ในครั้งนี้แล้ว เพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้า โดยระบุว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ Tesco จะยังมีอยู่เรื่อยๆ จนกว่าสินค้าจะหมด ส่วนบริการบนแอปพลิเคชั่นต่างๆ จะยังใช้บริการได้ต่อไป

และนี่คือ ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นสุดท้ายที่แบรนด์ Tesco ยังปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม