ธุรกิจคอมเมิร์ซไม่พอ! “เฮียฮ้อ” RS ทุ่ม 920 ล้านลุย “ทวงหนี้-สินเชื่อ” เข้าถือหุ้น Chase 35%

 

RS Chase

- Advertisement -

หลังใช้เวลา 5 ปีปั้นธุรกิจ “คอมเมิร์ซ” ติดลมบน ทำรายได้ New High แม้ในสถานการณ์ Covid-19 ประเดิมปี 2564 กับดีล M&A แรก เข้าซื้อหุ้น 35% ในกลุ่มเชฎฐ์ เอเชีย (Chase) มูลค่า 920 ล้านบาท “เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์” นำทัพ RS สร้างสตอรี่ใหม่ ขยายสู่ธุรกิจ “ทวงหนี้-สินเชื่อ”  

“อาร์เอส” ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเข้าทำรายการซึ่งได้มาของสินทรัพย์ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2564 ได้อนุมัติให้บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด (RSX) บริษัทย่อย RS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน เข้าลงทุนใน 4 บริษัท (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) ดังนี้

1. บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (Chase)  ประกอบธุรกิจหลักในการทวงถามหนี้ ดำเนินคดี และบังคับคดี

2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด (CF Asia) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

3. บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (R-Way) ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบการธุรกิจสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

4. บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Courts)  ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

การลงทุนทั้ง 4 บริษัท  RSX จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase จำนวน 2,744,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Chase ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 335.18 บาท คิดเป็นเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้น 920 ล้านบาท

ปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้น  99.99% ใน CF Asia, R-Way และ Courts ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงจะทำให้ RS เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ทั้ง 4 บริษัท

ภายใน เดือนมกราคม 2564 RSX จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่าง RSX กับ คุณประชา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Chase ปัจจุบันผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่ม Chase มี 4 คน ประกอบด้วย 1.คุณประชา ชัยสุวรรณ 2.คุณหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง 3.คุณวรลักษณ์ ชัยสุวรรณ และ 4.คุณสุธิดา ชัยสุวรรณ

rsx chase

ข้อมูลทางการเงินของกลุ่ม Chase ปี 2562 ดังนี้

  • Chase  รายได้รวม  368 ล้านบาท กำไรสุทธิ 86 ล้านบาท
  • CF Asia  รายได้รวม 137 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 28 ล้านบาท
  • R-Way รายได้รวม 131 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 33 ล้านบาท
  • Courts รายได้รวม 46 ล้านบาท กำไรสุทธิ 32 ล้านบาท (ณ 31 มี.ค.2563)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท RSX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RS การเพิ่มทุนดังกล่าว RSX จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (Chase) โดยเป็นการกู้เงินระยะยาว ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา เริ่มผ่อนชำระคืนในปีที่ 4 โดยเป็นการคืนเงินต้นเท่ากับทุกงวด ทั้งหมด 48 งวด

rs business

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการเข้าซื้อลงทุนในกิจการ หรือ M&A เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้าง Ecosystem ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว

เหตุผลที่ RS เข้าซื้อหุ้นกลุ่ม Chase มองว่าภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำนวนหนี้ด้อยคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น RS จึงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดโมเดลธุรกิจ Entertainmerce กลุ่มบริษัท Chase เป็นธุรกิจบริหารหนี้ครบวงจร และที่ปรึกษาการบริหารจัดการหนี้ มีพนักงาน Call center กว่า 400 คน และทีมติดตามและบริหารหนี้กว่า 100 คน ปัจจุบันมีมูลค่าพอร์ตให้บริการติดตามหนี้สินกว่า 45,000 ล้านบาท จำนวนบัญชีลูกหนี้กว่า 3 แสนราย ลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน

ส่วนบริษัทย่อย CF Asia และ R-Way ทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เข้าซื้อ รับโอนและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ NPL ทั้งจากกลุ่มสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน มีมูลค่าพอร์ตหนี้ภายใต้การบริหารกว่า 27,000 ล้านบาท จำนวนบัญชีลูกหนี้กว่า 1 แสนบัญชี

อีกบริษัทย่อย Courts ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัจจุบันมีมูลค่าสินเชื่อคงเหลือประมาณ 300-400 ล้านบาท รวมทั้งหมดกว่า 1,000 บัญชี

ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท Chase  มีประมาณการรายได้รวมราว 600-700 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณเกือบ 150-200 ล้านบาท เห็นว่าธุรกิจของกลุ่ม Chase มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย

การที่ RS เข้าถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการขยายธุรกิจใหม่และสร้างโอกาสการเติบโตที่ดี สามารถสร้าง synergy ทางธุรกิจจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งทรัพยากรและจุดแข็งของแต่ละบริษัท ทั้งในด้านสื่อ ช่องทางการขาย ระบบการบริหารจัดการข้อมูล และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ โดยมีแผนจะนำกลุ่มบริษัท Chase เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี