AIS เปิดตัว 7 โซลูชัน กระตุ้น SME ใช้แพล็ตฟอร์มออนไลน์เอาตัวรอด ช่วงวิกฤติ Covid-19

ais sme campaign
เอไอเอสเปิดข้อมูลเอสเอ็มอีไทยในช่วงวิกฤติ Covid-19 ที่ผ่านมา พบมีเพียง 38.6% เท่านั้นที่มีช่องทางการขายผ่านออนไลน์ โดยแพลตฟอร์มที่ขายดีที่สุดคือ Facebook, LINE และเว็บไซต์ ตามลำดับ แต่ในอีกด้านหนึ่งพบข่าวดีก็คือ มีธุรกิจเอสเอ็มอีไทยถึง 79.3% สามารถรับชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว

- Advertisement -

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงของปี 2020 ในฝั่งลูกค้าเอสเอ็มอีที่เอไอเอสพบ (อ้างอิงจาก AIS SME Survey ในเดือนเมษายน 2020 ซึ่งเป็นช่วงล็อกดาวน์ และกรกฎาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงคลายล็อกดาวน์) ว่า ปัจจุบัน ไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3.1 ล้านราย (ซึ่งในจำนวนนี้ใช้งานเครือข่ายเอไอเอส 2.5 ล้านราย) และมีการจ้างงานสูงถึง 13 ล้านตำแหน่ง

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอสเอไอเอสพบด้วยว่า 3 กลยุทธ์อันดับต้นที่ธุรกิจเอสเอ็มอีใช้ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับ Covid-19 และวิกฤติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือ

  1. การควบคุมค่าใช้จ่าย (55.1% ในช่วงล็อกดาวน์และ 64.3% ในช่วงคลายล็อกดาวน์)
  2. การสร้างธุรกิจสำรอง หรือการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ (53.1% ในช่วงล็อกดาวน์และ 56.9% ในช่วงคลายล็อกดาวน์)
  3. การสร้าง Online Asset ต่าง ๆ มากขึ้น (57.1% ในช่วงล็อกดาวน์และ 48.88% ในช่วงคลายล็อกดาวน์)

เอไอเอส เอสเอ็มอี AIS SME

อย่างไรก็ดี จากการสำรวจดังกล่าวของเอไอเอส พบว่าธุรกิจเอสเอ็มอียังต้องการการสนับสนุนอีกมากเพื่อให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติ Covid-19 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้านนี้ไปให้ได้ ซึ่งความต้องการหลัก ๆ ที่พบก็คือ

  1. ต้องการการส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์
  2. ต้องการการสนับสนุนด้านการเพิ่มนวัตกรรมในการทำธุรกิจ
  3. การเพิ่มความยืดหยุ่น
  4. การปรับโครงสร้างต้นทุน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ

เปิดตัวโซลูชันเพื่อเอสเอ็มอี

คุณธนพงษ์กล่าวด้วยว่า “ที่ผ่านมา ธุรกิจเอสเอ็มอีอาจขาดเครื่องมือที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เอไอเอสจึงมีการเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุดประกอบด้วย 7 โซลูชันสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ

ais sme 7 solutions เอไอเอส เอสเอ็มอี
7 โซลูชันเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

ยกตัวอย่างความน่าสนใจของโซลูชันเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เปิดตัวในครั้งนี้ เช่น บริการด้าน Digital Marketing สำหรับเอสเอ็มอี ที่เอไอเอสบอกว่าสามารถช่วยผู้ประกอบการในการทำเว็บไซต์ การทำ SEO การใช้ KOL การพัฒนาแอปพลิเคชัน การทำคอลล์เซนเตอร์ การสร้างนามบัตรดิจิทัล จองคิวผ่านออนไลน์ บริการช่วยตอบแชทอัตโนมัติ ฯลฯ

อีกหนึ่งโซลูชันที่น่าสนใจคือโซลูชันด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับเอสเอ็มอี ที่เอไอเอสพบว่า ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งอาจยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด ในจุดนี้ เอไอเอสจึงมีบริการช่วยเก็บ Log Files เพิ่มเติมให้ เป็นต้น

นอกจากนั้น เอไอเอสยังมีการเปิดตัวแพกเกจ SME Pro Social สำหรับเจาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเป็นนักธุรกิจออนไลน์ (บุคคลธรรมดาก็สามารถสมัครได้) อีกหนึ่งแพกเกจด้วย (ข้อมูลของโซลูชันอื่น ๆ สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจาก Link ที่ทีมงานระบุไว้ข้างต้นค่ะ)

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของคุณธนพงศ์ระบุว่า รายได้ของกลุ่มลูกค้าองค์กรของเอไอเอสหลัก ๆ มาจาก Enterprise ขณะที่สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเอสเอ็มอีของเอไอเอสไตรมาสที่ผ่านมา มีอยู่ราว 10% แต่เอไอเอสพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งข้อมูลจากบริษัทวิจัยต่าง ๆ ก็ชี้ตรงกันว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสูง เห็นได้จากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 Digits

“อยากให้เอสเอ็มอีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เปิดใจลองเรียนรู้วิถีใหม่ในการทำธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจเอสเอ็มอียุคใหม่ ไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนในอดีต ขึ้นอยู่กับว่า เราจะกล้าพลิกเกมจากความท้าทายที่เข้ามาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ซึ่งคำแนะนำจากผมถึงผู้ประกอบการรายย่อย อาจเป็นการลองขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสร้าง Product Line ใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ” คุณธนพงศ์กล่าวปิดท้าย