อพท. พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ นำร่อง 2 แห่ง [PR]

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง อพท. ในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ได้เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน นำสินค้าและบริการมาโพสต์จำหน่ายในเพจและเว็บไซต์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ เบื้องต้นนำร่อง 2 แห่ง ดังนี้

- Advertisement -

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ได้มาลงทะเบียนและนำเสนอสินค้า เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การค้าขายแบบออนไลน์ต่อไป

ขณะที่สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร หรือ อพท.4  ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวหดตัวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ ได้นำสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด งานหัตถกรรมต่างๆ หน้ากากผ้า เป็นต้น โดยสามารถนำข้อมูลพร้อมภาพสินค้าใส่มาในกล่องข้อความเฟซบุ๊คชื่อว่า “อพท.4” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางหน้าร้านและเป็นสื่อกลางในการขายสินค้า กรณีมีผู้สนใจให้ผู้ขายนำส่งสินค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ หรือจัดส่งทางไปรษณีหรือระบบขนส่งตามความเหมาะสม

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส โควิด-19 อพท. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยชุมชนและช่วยผู้ประกอบการ ให้ได้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของท้องถิ่นทั้งประเภทสินค้าบริโภคและอุปโภค มานำเสนอขาย เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน พืชผักและของสดก็จะไม่เน่าเสียหาย กลุ่มเป้าหมายก็จะมีทั้งผู้คนนอกพื้นที่และในพื้นที่พิเศษในจังหัด ได้เกิดการรับรู้ของดีของเด่น นำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อ”

อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ อพท. ก็ยังต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว และเลือกซื้อเลือกชิมอาหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ขอนำร่องใน 2 พื้นที่พิเศษ คือพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร โดยสามารถเข้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลในกล่องข้อความเฟสบุ๊ค “อพท.4”  นำเสนอสินค้าทั้งของกินของใช้ จากนั้นก็จะนำเสนอสินค้าเหล่านั้น