โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการส่งยาถึงบ้าน [PR]

โรงพยาบาลเจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ “บริการส่งยาถึงบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการรับยาเดิมโดยไม่ต้องเดินทางมารับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-433-5666, 02-433-8222 หรือทาง Line ID: @chaophya

- Advertisement -