หน่วยงานรัฐฯ ยกระดับป้องกัน COVID-19 เร่งทำความสะอาดสร้างพื้นที่ปลอดเชื้อ Safe Zone

ในช่วงเวลาวิกฤติไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และจำนวนพุ่งสูงขึ้นทุกวัน สถานที่หรือพื้นที่สำคัญต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากจึงต้องถูกดูแลใส่ใจอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสฯในพื้นที่นั้นๆ และไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสต่อไปให้กับคนในสังคม

- Advertisement -

ตัวอย่างเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ออกมาร่วมกันผิดชอบต่อสังคม และดูแลใส่ใจพื้นที่ของอาคารฯ อย่างจริงจังจึงได้ทำการปิดพื้นที่เพื่อ ฉีดพ่นทำความสะอาด ด้วยน้ำยา คุณภาพระดับสูง พร้อมกับอุปกรณ์ตามแบบฉบับมาตรฐานสากล โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจาก  SAFE ZONE (เซฟโซน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรคและไวรัสทุกพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องเข้า-ออกภายในสถานที่

ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดในครั้งนี้ ด้วยน้ำยาฉีดพ่นที่มีคุณสมบัติสูงกว่า การใช้แอลกอฮอล์ ถึง 99.99999%  ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติเป็นกลาง (PH7) ไม่มีกลิ่น และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง คุณสมบัติที่สำคัญ คือ สามารถฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย-เชื้อรา และเชื้อ COVID-19 ที่กำลังระบาด

เนื่องจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางหน่วยงานภาครัฐอย่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องพึ่งมาตรการฐานในควบคุมการแพร่ระบาย และเฝ้าระวัง ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน ไม่ว่าเป็นการกักตัว อยู่ที่บ้าน การรณรงค์ให้องค์กรต่าง ๆ Work From Home รวมไปถึงการยกเลิกกิจกรรมรวมกลุ่มหรือแนวทาง Social distancing ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เอาชนะสถานการณ์โรคระบาดได้ ยังคงเป็นเรื่องของความสะอาดสุขอนามัย และการฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับความมั่นใจให้กับประชาชนในระดับหนึ่ง

 

สนับสนุนการสร้างพื้นที่ SAFE ZONE

ติดต่อทีมงานพ่นฆ่าเชื้อโควิด : โทร. 08-3078-0456, 09-8289-2699

LINE: @safezone.v

Email: sales.safezone@magurogroup.com