Homemean datingด่วน! CP ชนะการประมูล Tesco มูลค่า 3.38 แสนล้านบาท

ด่วน! CP ชนะการประมูล Tesco มูลค่า 3.38 แสนล้านบาทหลังจากยืดเยื้อและเป็นข่าวมานาน ในที่สุดวันนี้การประมูลกิจการ “เทสโก้” (Tesco) ในประเทศไทยและมาเลเซียก็ประการผลออกมาแล้วว่า “กลุ่มซีพี” เป็นผู้ชนะการประมูล ด้วยมูลค่า 3.38 แสนล้านบาท โดย CPALL ถือ 40% กลุ่มซีพีถือ 40% , ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง (บริษัทลูก CPF) ถือ 20%

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการแย่งชิงกิจการเทสโก้ในไทยและมาเลเซีย หลังจากบริษัทแม่ Tesco ในอังกฤษแสดงเจตนารมย์ว่าต้องการขายกิจการใน 2 ประเทศนี้ โดยมีกลุ่มทุนใหญ่ของไทย 3 ราย ประกอบด้วย กลุ่มซีพี, กลุ่มทีซีซี และเซ็นทรัลสนใจเข้าประมูลกิจการ ซึ่งผลปรากฏว่าทางซีพี ซึ่งเคยบริหาร “เทสโก้ โลตัส” มาแล้ว ก่อนที่จะขายหุ้นไปในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ได้กลับมาครอบครองอาณาจักรแห่งนี้อีกครั้ง ทำให้ซีพีมีครบถ้วนทั้งในส่วนของ ค้าส่ง-สยามแม็คโคร ค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต-เทสโก้ โลตัส และค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ – เซเว่นอีเลฟเว่น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผยจดหมายการลงทุนในบริษัท Tesco ส่งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใจความดังต่อไปนี้ด้วย

 


You may also like