บิคคุ” (BIKKU) ของเล่นตัวต่อเสริมจินตนาการสไตล์ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่ในตลาดของเล่น [PR]

พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจในการเลือกของเล่น ต้องถูกใจ ถูกต้องและปลอดภัย เน้นเลือกของเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย บิคคุ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้าที่ช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกายและทักษะความคิด

- Advertisement -

ถ้าเราพูดถึง “ของเล่น” ในยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าคงมีความแตกต่างกับในอดีตอย่างสิ้นเชิง “ของเล่น” ในปัจจุบัน มีความหลากหลาย มีลูกเล่นที่มากกว่า สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ จะมีวิธีการเลือก   ของเล่นอย่างไร เพื่อให้ ถูกใจ ถูกต้องและปลอดภัย เราลองไปหาคำตอบในเรื่องนี้กัน…..

ของเล่นที่ดีนั้น จะแตกต่างกัน ในแต่ละช่วงวัย เริ่มตั้งแต่

  • วัยแรกเกิด จนถึง 6 เดือน เน้นการสัมผัส โดยเริ่มจากสัมผัสของพ่อแม่ที่จำเป็นต้องเป็น เพื่อนเล่นให้กับลูก เน้นการกระตุ้นการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส อาจจะเป็นของเล่นที่มีสีสันสดใส ปลอดภัยสูง และมีเสียงดนตรี
  • วัย 6 เดือน ถึง 12 เดือน เน้นกระตุ้นสติปัญญาในช่วงเริ่มต้น เพราะ เด็กในวัยนี้จะเน้น การหยิบจับ คว้าเล่น ของเล่นอาจจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต
  • วัย 1-6 ขวบ เน้นการสร้างบทบาท (Roled Play) เพื่อให้เรียนรู้บทบาท และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ของเล่นที่เน้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน
  • วัย 6 ขวบขึ้นไป เน้นเรื่องของการส่งเสริมสติปัญญา พัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยเน้นเรื่องของสายตา และการสัมผัส ของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ ควรเป็นประเภท Educational toy เพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาทักษะทางความคิด เช่น ของเล่นประเภทตัวต่อ ด้วยชิ้นส่วนที่หลากหลายทั้งสีสันและรูปทรง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สรรค์สร้างตัวต่อเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดูน่าสนใจและแปลกใหม่ รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและต่อยอดความคิดจินตนาการได้อีกด้วย

โดยรวมของเล่นทั่วไป ต้องมีความปลอดภัย เหมาะสมกับวัย และมีความหลากหลายในการเล่น เพื่อฝึกให้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ที่สำคัญต้องไม่แพง

นายขจรเดช ชัยขจรเดช ประธานกรรมการ บริษัท เกี๊ยกทอยส์ ที่ผันตัวจากนักสะสม (Collector) ตัวยงที่หลงใหลใน “ของเล่น” โดยเฉพาะของเล่นประเภทตัวต่อ (Brick toy) หยิบจับสิ่งที่รัก พร้อมทำสิ่งที่ชอบ ลงมือพัฒนาของเล่นชิ้นโปรด ผนวกรวมกับกับสไตล์ญี่ปุ่นที่ชื่นชอบ  จนกลายมาเป็นแบรนด์ “บิคคุ” ตัวต่อไทยสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจาก Series 1 และเปิดตัว Series 2 เมื่อไม่นานมานี้

บิคคุ คือ ของเล่นตัวต่อไทยสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับเด็กวัยตั้งแต่ 6 ถึง 12 ปีขึ้นไป พร้อมลูกเล่นมากมายเพื่อให้ได้สนุกกับการแก้ปัญหา

รวมไปถึงช่วยต่อยอดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และ การสัมผัส จากกล้ามเนื้อมัดเล็ก อีกหนึ่งประโยชน์ของการเล่นตัวต่อประเภทนี้ ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความภูมิใจในตัวเองให้กับเด็กๆ เมื่อสามารถต่อตัวต่อได้สำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆกล้าที่จะลงมือทำและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปได้

สำหรับผู้สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ตัวต่อสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆ จากบิคคุ  สามารถหาซื้อได้ที่ 7-11, SE-ED, นายอินทร์, Robinson, Toys R Us และ Shopee นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเรื่องราวและกิจกรรมร่วมสนุกได้ที่ www.keaktoy.com/bikku และ facebook/bikkuthailand