จบปุ๊บต้องทำงานได้ปั๊บ! Tesco Lotus x ธรรมศาสตร์ ดันนักศึกษาฝึกเคสธุรกิจจริงตั้งแต่ในห้องเรียน

เพราะการทำธุรกิจวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทั้งศึกภายนอกและศึกภายใน ที่ต้องรับมืออยู่ทุกวัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดและมีกำไรได้ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงไม่ใช่ห้องทดลองการเรียนรู้อีกต่อไป  “ทรัพยากรบุคคล” หรือ พนักงานที่เข้ามาทำงานต้องเข้าใจโลกธุรกิจและทำงานได้ทันที  เพื่อให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ

- Advertisement -

Tesco Lotus หนึ่งในภาคธุรกิจที่ต้องรันด้วยพนักงานจำนวนมาก ทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านในหลายสาขาทั่วประเทศ จึงให้ความสำคัญเรื่อง “คน” (People) เป็นอย่างมาก โดยวางองค์กรให้เป็น a place to get on ที่นอกจากโอกาสในการเติบโตในสายงานแล้ว ยังต้องสามารถตอบโจทย์พนักงานในแง่มุมอื่นได้ด้วย

ล่าสุด Tesco Lotus จึงนำเอาความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจค้าปลีก มาผนึกกับสถาบันการศึกษาอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนรู้เคสจากธุรกิจจริงๆ หยิบยกปัญหาและสถานการณ์จริงมาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ ผ่านทีมงาน Tesco Lotus ที่มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ดูงาน และลงมือทำงานด้วยตนเอง เพื่อรับประสบการณ์โดยตรง รวมถึงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Experiential Learning  อีกทั้งจบการศึกษาแล้วมีประสบการณ์พร้อมลุยงานทันที

อรกานดา อรรถวิภัชน์  ประธานกรรมการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus

“Tesco Lotus มุ่งมั่นในการใช้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในการยกระดับคุณภาพบุคลากรในอนาคตของประเทศให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและเหมาะกับความต้องการแรงงานในยุคปัจจุบัน” อรกานดา อรรถวิภัชน์  ประธานกรรมการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus กล่าว

ด้าน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รองศาสตราจารย์  ดร. พิภพ อุดร  เสริมว่า “สิ่งที่นักศึกษาได้รับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในโลกธุรกิจของจริงและช่วยเสริมทักษะที่หลากหลายในการต่อยอดชีวิตการทำงานในอนาคต เรียกว่า จบออกมาก็พร้อมทำงานได้เลย”

(ที่ 2 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

การร่วมมือระหว่าง Tesco Lotus กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปรับตัวในแง่ภาคธุรกิจและภาคการศึกษาที่เอื้อระหว่างกัน  อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาตลาดแรงงานยุคใหม่ ที่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพได้อย่างตรงจุด เพราะการผลิตบัณฑิตที่จบออกมาพร้อมประสบการณ์การทำงานจริง  จะสามารถทำงานต่อได้ทันที ไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่ให้เสียเวลาอีกต่อไป

และคำว่า “เด็กจบใหม่” หางานยาก จะไม่มีอีกต่อไป