HomePR Newsเคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี เป็นแห่งแรก [PR]

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี เป็นแห่งแรก [PR]

แชร์ :

สำนักงานประกันสังคม บริษัท ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ช่วยเพิ่มโอกาสในการถึงระบบหลักประกันทางสังคม ให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ลงนาม และเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดทิศทางการบริหารไว้ ในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี (2561 -2565) จะมีผู้ประกันตนรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านคน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอรวิสกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ

“กระทรวงแรงงานพร้อมจะขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการบริการประชาชน ซึ่งการร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนและแรงงานทุกภาคส่วนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐและมีช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มากขึ้น รวมถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ทั้งนี้เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าว ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐในการผลักดันแรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมได้มากขึ้น ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีความพร้อมในการให้บริการดังกล่าวเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำระบบ มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง พร้อมต่อการรองรับความต้องการของทั้งสำนักงานประกันสังคมเอง และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทั้งการสมัครมาตรา 40 หรือการชำระเงินสมทบของมาตรา 39 และมาตรา 40 ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุดและให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้มีความมั่นคง และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

“เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเปิดให้บริการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นเจ้าแรก ให้ประชาชนสามารถสมัครได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้ง 11,080 แห่งทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร และใช้เพียงบัตรประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆมากมายจากภาครัฐ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ที่เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนี้ เรายังมีบริการนำร่องที่ร่วมมือกันมาก่อนหน้านี้ ในการเปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวด้วยเทคโนโลยีด้วยและจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เรามีทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่นๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆรวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน” นายวีรเดช อัครผลพานิช กล่าว

สำหรับโครงการให้บริการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถใช้ร่วมกับบัตรทอง และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคมมาตรา 39 มาก่อน โดยใช้บัตรประชาชนสมัครด้วยตนเองผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง POS และเครื่อง i– TOUCH ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบและแจ้งให้ผู้สมัครทราบทันที อีกทั้งยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ


แชร์ :

You may also like