Tag: Social Security Office

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี เป็นแห่งแรก [PR]

สำนักงานประกันสังคม บริษัท ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ช่วยเพิ่มโอกาสในการถึงระบบหลักประกันทางสังคม ให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...
- Advertorial -