“มหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการ 2019” มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น Chairman Awards ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [PR]

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 และการประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อนำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในเครือฯ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งขยายผลทั่วทั้งเครือฯ พร้อมประกาศจุดยืน “เปลี่ยน :สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่” เพื่อรวมพลังให้ทุกคนในองค์กรกว่า 300,000 คนจากทั่วโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ 4.0

- Advertisement -

ภายในงานยังจัดให้มีปาฐกถาพิเศษจากนักวิชาการระดับโลกเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดย Dr. Mehul M. Mehta จากสถาบัน Harvard Global Health ในหัวข้อ Innovation&Change at CP และ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ FoodInnopolis ในหัวข้อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในโลก

ทั้งนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยสรุปว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี 4.0 จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะต้องก้าวให้ทัน และต้องผนึกกำลังคนซีพี 300,000 คนทั่วโลก เรียนรู้และพัฒนา ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคตขององค์กร ซึ่งจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 ควบคู่กับมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 เพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่คนซีพีใน 3 สาขา คือ

  1. วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and IT)
  2. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  3. สัตวแพทย์ สัตวบาลและการประมง (Animal Science)

โดยในพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 และการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และมีผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเข้าร่วมงานรวม 4 วันมากกว่า 10,000 คน

มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ เป็นงานยิ่งใหญ่ในระดับเครือฯจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปีโดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับเครือฯ ทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านสังคมผลงานนวัตกรรมจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม 16 ประเทศส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 2,249 ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ 572 ผลงาน และมีผลงานวัตกรรมที่คัดเลือกแสดงนิทรรศการ 402 ผลงาน และยังมีการมอบรางวัล Chairman Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของเครือฯเพื่อมอบให้แก่พนักงานผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นรวมทั้งสิ้น 54 รางวัล