HomePR Newsโครงการปลูกป่าโกงกาง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เป็นอัตลักษณ์ ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” [PR]

โครงการปลูกป่าโกงกาง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เป็นอัตลักษณ์ ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” [PR]

แชร์ :

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการโหนสลิงเหินเวหาแห่งแรกในประเทศไทย สนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ(อพ.สธ.-ทร.) ร่วมกับ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และออฟโรดจิตอาสา ด้วยการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 375 ต้น เป็นอัตลักษณ์ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Santos Or Jaune

โครงการปลูกป่าโกงกางดังกล่าวอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) พื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน โขดหิน เป็นส่วนใหญ่ ธาตุอาหารน้อย มีคลื่นลมแรง ระดับน้ำทะเลสูง ทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อยมาก ทางหน่วยบัญชาการฯ โดยเรือโทศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร ผู้ดูแลโครงการ ได้คิดค้นวิธีการปลูกด้วยวิธีพิเศษ คือ การปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้น โดยฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเลเพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น นับเป็นโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช และสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพัน และได้ชื่นชมกับธรรมชาติของท้องทะเลไทยอันสวยงามต่อไปอีกนานเท่านาน

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาคเอกชนเห็นความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันสร้างระบบนิเวศของท้องทะเลไทยให้สมดุลและสวยงามสืบไป”

นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางฯ  ร่วมกับหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  (นสร.กร.) พันธมิตร และจิตอาสาผู้มีอุดมการณ์เดียวกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งทางบริษัทฯ เองมองเห็นถึงความสำคัญ ความทุ่มเทแรงกายแรงใจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่มุ่งมั่น พยายามดูแลและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล ซึ่งตรงกับภารกิจของบริษัทฯ ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป”

นางสาวสุดาวดี ฤกษ์สุจริต  ผู้จัดการทั่วไป ของโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี
โฮเทลส์ กล่าวว่า “โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ (Cape & Kantary Hotels) ในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา, โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา, โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ , โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง และโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง มีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางฯ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยทางเรามีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีถึง 6 แห่ง และเห็นความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยทุกหน่วยงานล้วนมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อเพิ่มผืนป่าของเมืองไทยและทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล และชุมชน”

เกี่ยวกับไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน (Flight of the Gibbon) เริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มของคนผู้มีใจรักในธรรมชาติ ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เข้าช่วยเหลือคู่ชะนีป่วยที่ถูกทิ้งไว้ในกรงขังทางตอนเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน ป่าฝนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มของหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำระดับสากลในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงอนุรักษ์ โดยการโหนสลิง เหินเวหาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นซิปไลน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พาดผ่านผืนป่า เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆ แห่งเอเซีย โดยคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดั้งเดิมของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นที่จดจําและเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

ปัจจุบันโรงแรมในเครือ “เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์” (Cape & Kantary Hotels) มีทั้งหมด 23 แห่งในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 แบรนด์ คือ  “The Cape Hotel Collection” เป็นกลุ่มโรงแรมชั้นนำหรูหรา ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่าง กรุงเทพฯ หัวหิน ศรีราชา ภูเก็ต และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เช่น โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน, โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย, โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย ฯลฯ, The Kantary Collection” โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดับมาตรฐานสูง บริการที่พักทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เขาหลัก ภูเก็ต ระยอง ศรีราชา และนครราชสีมา เช่น โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรมแคนทารี โคราช ฯลฯและ  The Kameo Collection” โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้บริการระดับโรงแรมในราคาคุ้มค่า มีทั้งแบบพักระยะสั้นและระยะยาว ตั้งอยู่ในศรีราชา ระยอง และอยุธยา โรงแรมที่เด่นๆ เช่น โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ล่าสุดคือโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์น้องใหม่ คือ “Somewhere Hotels” เช่น โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม