Tag: Flight of the gibbon

โครงการปลูกป่าโกงกาง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เป็นอัตลักษณ์ ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” [PR]

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการโหนสลิงเหินเวหาแห่งแรกในประเทศไทย สนับสนุนโครงการปลูกป่าโกงกางในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ(อพ.สธ.-ทร.) ร่วมกับ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และออฟโรดจิตอาสา ด้วยการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 375 ต้น เป็นอัตลักษณ์ตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม...
- Advertorial -
ADFEST 2020