SC ASSET ร่วม Co-Creation กับ DRESS THE DREAM แพลตฟอร์มออนไลน์ระดมทุนบริจาคจากการขายเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับจากลูกค้า และพนักงาน เพื่อสร้างมิตรภาพสู่สังคมนอกรั้ว [PR]

นางสาว สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ได้เริ่มต้นจากการเชิญชวนลูกค้า พนักงาน คู่ค้าของเอสซีฯ ทำภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น”ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” บริจาคเสื้อผ้าและของใช้คุณภาพดี เพื่อส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มแรงงานก่อสร้าง คนสวน รปภ. และมูลนิธิต่างๆ SC เริ่มต้นส่งต่อความสุขด้วยการเนรมิตแคมเปญ Pop-up Store ให้ผู้รับได้มีโอกาสเลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน จำลองประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า โดยที่ผ่านมามีเสื้อผ้ากว่า 20,000 ชิ้น ส่งต่อไปยังผู้รับกว่า 1,500 คน พันธมิตรรวมทั้งสิ้นกว่า 30 ราย ซึ่งวางแผนจัดแคมเปญนี้ตามโครงการก่อสร้างและอาคารสำนักงาน 6 แห่ง ส่งมอบเสื้อผ้า 40,000 ชิ้น ภายในสิ้นปีนี้

- Advertisement -

และต่อยอดอีกขั้นสำหรับเสื้อผ้าชุดเดรสคุณภาพดีหรือแบรนด์เนมโดยร่วมกับ “ Dress the Dream” กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดมทุนบริจาคจากการขายเสื้อผ้ามือสอง ผ่าน www.dressthedreamxscasset.com แคมเปญนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้า SC Family ร่วมเปิดตัว 3 คอลเลคชั่น จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย อาทิเช่น CALVIN KLEIN, KEEPSAKE, SO-JU, DOROTHY PERKINS, ZARA, CC DOUBLE O, MANGO ฯลฯ ทั้งนี้รายได้จากการขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบให้โครงการ “ต่อบ้านเติมฝัน” โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเช้าที่ดี ให้กับทุกคน  ร่วมกับมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และอโชก้าเฟลโลว์ ทำการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีเป้าหมายจำนวน 80 หลัง ”

“เพราะการให้ …ไม่ใช่แค่แฟชั่น” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่   https://www.dressthedreamxscasset.com/ หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 1749