สูตร(ไม่) ลับบริหารคน จาก Food Passion ปลุกพลัง “TRUST” กุมหัวใจ กุมความสำเร็จ

หากจะให้พูดถึงองค์กรของคนไทยที่ออกมาสื่อสารเรื่องของ “คน” และให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” แบบชัดเจนและจับต้องได้ “ฟู้ดแพชชั่น” ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่างชื่อดังของไทยอย่าง “บาร์บีคิวพลาซ่า” ถือเป็นหนึ่งในองค์กรไทยที่หลายๆ คนจับตามอง

ภาพของวงจรแห่งความสุขตามความเชื่อของฟู้ดแพชชั่น ที่สื่อสารออกมาว่า วงจรแห่งความสุขและธุรกิจที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่พนักงาน หากพนักงานมีความสุข ก็จะส่งความสุขต่อไปยังลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความสุขก็จะกลับมาใช้บริการที่ร้าน ทำให้ธุรกิจเติบโตและกลับมาเลี้ยงดูพนักงานให้มีความสุขต่อไปเป็นวงจรแห่งความสุขที่ยั่งยืน ดูจะเป็นแนวคิดที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ หากมีแนวทางการดำเนินงานด้าน “พนักงาน” ที่จริงจังและชัดเจน

- Advertisement -
ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

หนึ่งในบทพิสูจน์สำคัญที่คุณเป้ ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบข้อข้องใจของตัวเองว่าวันนี้ฟู้ดแพชชั่นได้บริหารงานด้านคนในองค์กรได้ถูกทางแล้วจริงหรือ ก็คือ การที่ฟู้ดแพชชั่น ได้รับรางวัลที่สุดแห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ( Best of the Best Employers Thailand 2018) จากการประกาศผลรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี จัดโดยบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีก่อนหน้านี้ ฟู้ดแพชชั่น เคยได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 (Best Employer Thailand 2017) มาแล้วเช่นกัน

“สำหรับเป้และพนักงานทุกคนที่ฟู้ดแพชชั่น รางวัลที่สุดแห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่สำคัญมากๆ เป็นรางวัลที่ช่วยยืนยันความตั้งใจในทำงานของพนักงานทุกคนต่อองค์กร ดังนั้นรางวัลนี้ จึงถือเป็นรางวัลของพนักงานดีเด่น ไม่ใช่นายจ้างดีเด่น และพนักงานทุกๆ คนมีส่วนร่วมกับรางวัลๆ นี้ ”

สำหรับเกณฑ์การตัดสินสำคัญสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติด้านงานบริหารบุคคลนี้ ได้มาจากข้อมูลสองส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรผู้เข้าสมัครในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันและองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารงานบุคคล นำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลการทำสำรวจความผูกพันกับพนักงานในองค์กร โดยมีการสุ่มสัมภาษณ์พนักงานในองค์กรและผู้บริหารระดับสูงด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนจะต้องสอดคล้องกัน และเป็นไปตามระดับมาตรฐานสากล

เคล็ดลับสำคัญ กุมหัวใจคน ด้วย “Trust

สำหรับเคล็ดลับสำคัญที่คุณเป้ ชาตยา กล่าวว่าเป็นที่มาของความสำเร็จอีกก้าวสำหรับงานบริหารงานบุคคลในองค์กรในวันนี้ เกิดขึ้นจากการนำ “TRUST”  หรือ ความเชื่อใจ  ที่ฟู้ดแพชชั่นนำมาใช้ในการบริหารพนักงานในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และพลิกวิกฤตปัญหาและความท้าทายด้าน “คน” สำหรับธุรกิจบริการและร้านอาหาร ให้เป็นโอกาส

สำหรับฟู้ดแพชชั่นแล้ว TRUST  มีความหมายครอบคลุมถึงการทำในสิ่งที่พนักงานคาดหวัง ทำในเวลาที่พนักงานคาดหวัง และทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. TRUST แบบบน-ล่าง หัวหน้าไว้วางใจลูกน้อง ซึ่งจะทำให้เกิด Performance ในการทำงาน   2. TRUST แบบระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน) พอไว้วางใจซึ่งกันและกันจะทำให้เกิด Relationship ที่ดีต่อกัน พอเวลามีวิกฤติภายในองค์กร จะทำให้ฝ่าฟันปัญหาไปได้เร็ว และยังเชื่อว่า TRUST คือส่วนหนึ่งของหลักการบริหารใจที่สำคัญ ทำให้เกิดผลดีด้านการบริหารงานคนแบบจับต้องได้

“เราให้ความสำคัญกับพนักงานมาตลอดโดยใช้ “หลักใจ” ในการบริหาร คือ เห็นใจ – ใส่ใจ – เชื่อใจ  พร้อมกับมีการสร้าง Engagement ร่วมกับพนักงานอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการชื่นชมเพื่อเห็นคุณค่าของกันและกัน และโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ  ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในงานที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ให้เวทีสำหรับทุกคนได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ได้เป็น CEO แบบฉบับของตัวเอง มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำกับทุกๆ กิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ ความสำเร็จที่องค์กรได้รับ แล้วพวกเขาจะได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”


สร้างพนักงาน “หัวใจแห่งนวัตกรรม”

ตัวอย่างกิจกรรมสร้าง TRUST ให้กับพนักงาน คือ โครงการ “นู๋ทำได้”  ที่ให้พนักงานได้เสนอไอเดียพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยใช้หลักของ Design Thinking เช่น  อีเอ็มบอลล์ไข่บาร์บีกอน  กิจกรรมทางการเงิน ออมนี้เพื่อสุขและคลินิกปลอดหนี้  หรือ ระบบการตรวจสอบสมาชิกผ่านอุปกรณ์ PDA เป็นต้น  และรวมไปถึงโครงการ Passion Lab Incubator กิจกรรมที่ให้พนักงานได้นำเสนอนวัตกรรมหรือโปรเจกต์ใหม่ๆ ซึ่งเราก็ได้ผลักดันให้ผลผลิตจากโครงการทั้งสองได้เกิดขึ้นจริง

“อันที่จริงแล้วจากการใช้ TRUST  แม้ว่าจะมีหลายโครงการประสบความสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่เราได้กลับมา คือ Innovation Culture & Mindset  พนักงานมีความกล้าลอง กล้าเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานในยุคดิจิทัล และ นวัตกรรม”

พนักงานสุข องค์กรสำเร็จ

หลังจากที่ไม่มองเรื่อง “คน” เป็นปัญหาแต่กลับเปลี่ยนให้เป็นจุดได้เปรียบทางการตลาด พัฒนาขีดความสามารถให้กับพนักงาน และนำ TRUST มาใช้ในองค์กร  เครื่องชี้วัดสำคัญของประสิทธิภาพสิ่งเหล่านั้น คือ นอกจาก Turnover ของพนักงานในเครือฯ ยังต่ำลงแล้ว   เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติใหญ่เกิดขึ้น พนักงานทุกระดับชั้นต่างช่วยกันระดมกำลังกายและใจสู้ปัญหานี้ไปด้วยกันจนสำเร็จ

“จากแนวคิด TRUST ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นอกจากผลประกอบการธุรกิจมีอัตราการเติบโต 2 หลักต่อเนื่องทุกปี ในแง่บุคคลากร มีผู้สนใจร่วมงานมากขึ้นในแต่ละปี และอัตราการลาออก หรือ Turn Over พนักงาน มีอัตราอยู่ที่ราว 50-60% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตรา Turn Over ของร้านอาหารทั่วไปซึ่งมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 80-100% ต่อปี และภายในมีความเหนียวแน่นกันเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อยากทำองค์กรนี้ให้เป็นสถานที่ที่ทำให้คนที่มาร่วมงานกับเราแล้วมีความสุข”