ครบรอบ 20 ปี บริษัทคุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด “20 ปีแห่งการสร้างรอยยิ้มและความมั่นใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็กไทย” [PR]

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ บริษัทคุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบรอบ 20 ปีแล้ว ซึ่งระบบการเรียนแบบคุมองถือได้ว่าเป็นระบบการเรียนเสริมหลักสูตรที่แพร่หลายที่สุดในโลก

- Advertisement -

“คุมอง” ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1954 โดยคุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้คิดค้นแบบฝึกหัดให้ลูกชายซึ่งตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.2 ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทุกวันจนสามารถทำแคลคูลัสซึ่งเป็นเนื้อหาระดับมัธยมปลายได้ตอนอยู่ชั้น ป.6 และระบบการเรียนนี้ได้แพร่ขยายออกไปในรูปแบบแฟรนไชส์ทั่วโลก

“คุมอง” เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากว่า 60 ปี ใน 50 ประเทศทั่วโลกที่มีความแตกต่างทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีศูนย์แฟรนไชส์คุมองกว่า 470 สาขาใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ และกำลังพัฒนาเด็กไทยกว่า 94,000 คน ด้วยระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์ รวมทั้งการพัฒนาแบบฝึกหัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุมองรักษามาตรฐานและขยายแฟรนไชส์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของคุมองเติบโตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

คุณ Noboru Takahira ประธานบริษัท คุมอง ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีในประเทศไทย พนักงานและผู้เปิดศูนย์แฟรนไชส์คุมองได้สานต่อความฝันของคุณโทรุ คุมอง ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนคุมอง โดยให้ความใส่ใจในการสอนและตระหนักถึงความสามารถของแต่ละบุคคล พัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนกันกับคุมองในประเทศอื่นๆ คือ ปัจจุบันมีนักเรียนอายุน้อยลงจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่เรียนคุมอง เพราะต้องการสร้างพื้นฐานความพร้อมก่อนที่จะก้าวหน้าไปเรียนเนื้อหาที่สูงขึ้น และสามารถเรียนเนื้อหาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนในชีวิตประจำวันที่โรงเรียนได้ในที่สุด ทำให้เราเชื่อมั่นว่ารูปแบบการเรียนเช่นนี้จะช่วยค้นหาศักยภาพความสามารถของเด็กๆ และพัฒนาให้สูงมากยิ่งขึ้น จนพวกเขาเหล่านั้นเติบโตไปพร้อมความสนุกกับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นทรัพยากรอันมีค่าของสังคมไทยต่อไป

กุญแจแห่งความสำเร็จที่ทำให้คุมองก้าวเข้าสู่ปีที่ 20  

คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ 4 ประการ

  • เด็กๆ แต่ละคน การเรียนรู้ในระบบคุมองจะเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เสมอต่ออนาคตและการเติบโตของเด็กคนนั้น และสร้างโอกาสให้เด็กๆ จำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ได้เรียนด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง
  • ผู้ที่มีอุดมการณ์และมีหัวใจเดียวกันที่พร้อมจะร่วมเดินไปกับเรา เริ่มตั้งแต่ผู้เปิดศูนย์แฟรนไชส์ หรือ Kumon Instructors รวมไปถึงผู้ที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆ และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกันผ่านการศึกษา เราจะให้ความเคารพ ทำกิจกรรมร่วมกัน และสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ผมรู้สึกขอบคุณ Kumon Instructor ทุกท่าน รวมไปถึงคุณครูผู้ช่วยที่ศูนย์คุมองอีกหลายพันคนในความทุ่มเทในการทำงานแต่ละวันจากใจจริง
  • พนักงานคุมองทุกๆ คน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกร่วมกันถึงเป้าหมาย และคุณค่าของงาน เพื่อการทำงานอย่างกระตือรือร้น และการเติบโตพัฒนาขึ้นในทุกๆ วัน
  • ความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม เราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้น ด้วยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวัฒนธรรมของสังคมที่เราอยู่

เป้าหมายของคุมองในประเทศไทย 

การทำงานในแต่ละวันร่วมกันกับผู้เปิดศูนย์แฟรนไชส์คุมอง เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน ทำให้พวกเขามองเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นความสามารถในตัวเอง และมีพัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกว่า “ฉันสามารถทำได้ถ้าฉันได้พยายามศึกษาตัวอย่างและคำอธิบายที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดด้วยตัวเองเป็นลำดับแรก” จนกลายเป็นนิสัยและสนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้

ในอนาคตอันใกล้ เราวางเป้าหมายที่จะมีนักเรียนจำนวนเกินกว่า 100,000 คน และมีจำนวนศูนย์คุมองมากกว่า 500 ศูนย์ ภายในปี 2019 โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ในต่างจังหวัดทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอรองของแต่ละจังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้เด็กๆ จำนวนมากได้รับการพัฒนาผ่านระบบการเรียนแบบคุมอง